Allah este Cel cu Har Nemărginit

Allah este Cel cu Har Nemărginit  Șeitan vă amenință cu sărăcia și vă poruncește lucruri urâte, în vreme ce Allah vă făgăduiește iertare și har, căci Allah este Cel cu Har Nemărginit, Atoateștiutor [Wasi’, ‘Alim]. (Al-Baqarah 2:268) Șeitan ispitește oamenii, îi îndeamnă la fapte rele și le creează iluzia că vor ajunge săraci dacă vor […]

Allah este Cel cu Har Nemărginit

 Șeitan vă amenință cu sărăcia și vă poruncește lucruri urâte, în vreme ce Allah vă făgăduiește iertare și har, căci Allah este Cel cu Har Nemărginit, Atoateștiutor [Wasi’, ‘Alim]. (Al-Baqarah 2:268)

Șeitan ispitește oamenii, îi îndeamnă la fapte rele și le creează iluzia că vor ajunge săraci dacă vor dărui și altora din bunurile lor. Profetul Muhammedﷺ a spus că nicio o avere nu scade atunci când omul oferă  sadaka pentru Allah, dimpotrivă,  Allah îi va da mai mult. În timp ce Șeitan amenință cu sărăcia și poruncește oamenilor lucruri rele, Allah promite  iertare și har, iar har înseamnă tot ceeea este bun de la Allah, toate binecuvântările oferite  omului (sănătatea, rațiunea,  auzul, văzul, o zi din viață etc), iar cel mai special har pe care Allah îl oferă omului este apropierea de El PreaÎnaltul – Allah îl lasă pe om să se apropie de El permițându-i să Îl conștientizeze atât de mult  și să împlinească atât de multe fapte bune, încât omul se apropie singur de Allah, fiind răsplătit în Ziua de Apoi cu Mulțumirea Lui PreaÎnaltul.

Allah este Cel cu Har Nemărginit

Allah este Cel cu Har Nemărginit, Atoateștiutor [Wasi’, ‘Alim]. – Wasi’ înseamnă larg – Allah este larg în orice  – în  Iertare,  în Milă,  în Bunătate,  Înțelegere,  iar acest har este Nemărginit. Însă, Allah este Atoateștiutor și cunoaște intenția omului; de exemplu, dacă omul păcătuiește conștient pentru ca mai apoi să se căiască știind că Allah este Iertător, nu va fi iertat până ce nu va înapoia drepturile celor pe care i-a nedreptățit (sau nu va îndrepta păcatul pe care l-a făcut conștient.

Allah este Cel cu Har Nemărginit

El dăruiește înțelepciune cui voiește El, iar cel care a fost dăruit cu înțelepciune, acela a fost dăruit cu un mare bine, dar [acest lucru] nu-l pricep decât cei ageri la minte. (Al-Baqarah 2:269)

Hikma  înseamnă înțelepciune. Savanții teologi au spus că hikma înseamnă a pune fiecare lucru la locul potrivit. Înțelepciunea nu ține strict de cunoaștere, deși sunt în strânsă legătură, căci Allah spune că dăruiește înțelepciune cui voiește El.

…cel care a fost dăruit cu înțelepciune, acela a fost dăruit cu un mare bine… binele dăruit de Allah prin înzestrarea omului cu înțelepciune este acel bine din viața lumească, deoarece prin înțelepciunea dăruită în această lume, omul își câștigă  Viața de Apoi, iar acest lucru îl pricep doar cei ageri la minte. „A pricepe”  înseamnă a conștientiza că această viață trecătoare nu înseamnă decât pregătirea și efortul depus pentru a câștiga Viața de Apoi.

 

Editare si redactare facute de doamna Camelia H. din lecțiile domnului profesor Demirel Gemaledin, Tafsir Al-Quran.

 

Soucre Link

Visits: 1

0Shares