Cine este Allah? – partea a 2-a

  Din cele revelate în Sfântul Qurân, concluzionăm că Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) are următoarele atribute: 1. Existenţa – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) există; iar dovada este chiar existenţa Universului cu tot ceea ce el conţine. Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:   Spune: “Priviţi la cele care sunt în ceruri şi pre pământ!” Insă nici semnele şi […]

 

Din cele revelate în Sfântul Qurân, concluzionăm că Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) are următoarele atribute:

1. Existenţa – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) există; iar dovada este chiar existenţa Universului cu tot ceea ce el conţine.
Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:

 

Spune: “Priviţi la cele care sunt în ceruri şi pre pământ!” Insă nici semnele şi nici prevenitorii nu sunt de ajuns pentru un neam [al celor] care nu cred! (Yunus:101)

  1. Unicitatea – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) este UNUL şi SINGURUL
    Aceasta însemnă că Allah este Unul singur, El NU se m e t a morfozează aşa cum este redat, spre exemplu, în conceptul de treime, în care Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى), deşi după teologii care au emis această teorie este unul, El ajunge să fie divizat în alte trei manifestări – tatăl, fiul şi sfântul duh. Aceasta însemnă că Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) NU are parteneri şi nici egal. Continuând pe exemplul dat mai sus, fondatorii acestei concepţii au transferat unele atribute specifice omului către Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى), astfel că El a ajuns să fie asemenea unui tată care procreează şi care face fii. In alte concepţii filosofice, unii spun despre Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) că este asemenea unor sfere care pot avea fii şi fiice sau că are o soţie, ori că are ajutoare care împlinesc unele treburi, în anumite domenii, aşa cum crede, în mod eronat, despre sfântul duh.

    Insă, Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى), prin revelaţiile date ultimului Său Profet (صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم) a spus:

 

Spune:
„El este Allah, Cel Unic!
A l l a h – u s – S a m a d !
El nu zămisleşte şi nu este născut
Şi El nu are pe nimeni egal!
(Al-Ikhlas 114)
Aceasta înseamnă că Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) Nu are nici copii sau ceva asemenea şi nici nevastă, El NU are partener, nici rival sau egal, de EL depind creaţiile Sale, iar El nu are nevoie de niciuna dintre creaturi. El NU a fost născut şi nici NU procreează.

3. Omniprezenţa şi omniscienţa – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) este Atotcunoscător şi Atotcuprinzător. 
Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:

 

şi nici Lui Allah nu-I este nimic ascuns, nici de pre pământ din cer. (Aal Imraan 3:5)
şi

 

Tu nu vei fi în nici o împrejurare, nu vei recita nici un fragment din Coran şi voi nu veţi împlini nici o faptă fără ca Noi să fim martori în clipa când o săvârşiţi. Domnului tău nu-i va scăpa nici cât greutatea unui fir de colb – nici de pe pământ, nici din cer -, nici cât [o greutate] mai mică [decât aceasta] şi nici mai mare, fără ca acestea să [fie înscrise] într-o carte limpede. (Yunus:61)

  1. Eternitatea – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) este Veşnic, El NU moare.
    naturaAllah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:

 

El este Cel Veşnic Viu [Al-Hayy]. Nu există altă divinitate afară de El, deci chemaţi-L pe El cu credinţă curată numai în El! Mărire lui Allah, Stăpânul lumilor! (Ghaafir:65)

 

 

sursa: rasarit.com

Soucre Link

Visits: 1

0Shares