Cine este Allah? – partea a 3-a

  Inegalabilitatea şi Perfecţiunea – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) NU este comparabil cu nimeni şi nimic, nici în ceea ce priveşte caracteristicile Sale şi nici în ceea ce priveşte Esenţa Sa.Lui îi aparţine perfecţiunea absolută. Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:   Allah! Nu există altă divinitate în afară de El! Ale Lui sunt numele cele mai […]

 

  1. Inegalabilitatea şi Perfecţiunea – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) NU este comparabil cu nimeni şi nimic, nici în ceea ce priveşte caracteristicile Sale şi nici în ceea ce priveşte Esenţa Sa.Lui îi aparţine perfecţiunea absolută.

Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:

 

Allah! Nu există altă divinitate în afară de El! Ale Lui sunt numele cele mai frumoase! (Ta-Ha 8)

6. Creatorul – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) este Cel care a creat Universul cu tot ceea ce există în el. 
Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:

 

Făcătorul cerurilor şi al pământului. El a făcut pentru voi soaţe din voi înşivă şi [a făcut] dobitoacele perechi. Prin aceasta vă înmulţeşte. Nu este nimic asemenea cu El. El este Cel care Aude Totul şi Cel care Vede Totul [As-Sami’, Al-Basir]. (Ash-Shuaraa 11)

  1. CreatorulAtotputernicia – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) este Cel care dispune de absolut totul şi ceea ce voieşte El să fie, aceea se petrece, iar ceea ce El nu voieşte să fie, aceea nu se va produce niciodată.
    Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:

[El este] Făcătorul desăvârşit al cerurilor şi al pământului şi dacă hotărăşte un lucru, El spune doar: „Fii” şi acesta este! – Al-Baqarah 2:117
şi

 

Allah este Cel care a înălţat cerurile fără stâlpi pe care să-i vedeţi, iar apoi s-a aşezat pe Tron şi a supus soarele şi luna, fiecare urmându-şi cursul său până la un termen hotărât. El orânduieşte lucrul şi tâlcuieşte semnele în amănunţime, poate că voi veţi fi încrezători în întâlnirea cu Domnul vostru. Al-Ra’d: 2
şi

 

Spune: “O, Doamne, Stăpân peste toate! Tu dai stăpânirea aceluia care voieşti Tu şi iei stăpânirea de la cel care voieşti Tu. Tu îl cinsteşti pe cel care voieşti Tu şi îl umileşti pe cel care voieşti Tu. In mâna Ta se află Binele şi Tu eşti Cel care are putere peste toate. / Tu faci să intre noaptea în zi şi faci să intre ziua în noapte. Tu faci să se ivească viul din mort şi faci să se ivească mortul din viu şi Tu îl dăruieşti [cu cele necesare traiului] pe cel care voieşti Tu, fără a ţine socoteală. Aal Imraan 26-27

8. Corectitudinea şi dreptatea – Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) NU este un tiran, El NU exploatează pe nimeni, El NU nedreptăţeşte pe nimeni. 
Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى) a spus:

 

In Ziua Invierii, Noi vom pune balanţa dreaptă şi nici un suflet nu va fi urgisit câtuşi de puţin. Şi de ar fi ceva, chiar şi numai cât greutatea unui bob de muştar, Noi îl vom aduce. Şi Noi suntem îndeajuns ca socotitori. – Āl-Anbiyaa 47

Acestea sunt minimul de atribute pe care un musulman trebuie să le reţină atunci când se gândeşte la Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى), căci El are în total 99 de Nume sau atribute, iar acela care le ştie pe toate, pe dinafară, poate câştiga Paradisul.

 

 

sursa: rasarit.com

Soucre Link

Views: 6

0Shares