De ce a creat Dumnezeu omenirea?

De ce a creat Dumnezeu omenirea?   Din perspectiva omenirii, întrebarea „De ce a creat Dumnezeu omul?” implică „Cu ce scop a fost creat omul?”. În revelaţia finală, acestei întrebări i se răspunde fără ambiguitate. Oamenii sunt mai întâi informaţi de către Dumnezeu că fiecare fiinţă umană este născută fiind conştientă de existența lui Dumnezeu. […]

De ce a creat Dumnezeu omenirea?

 

Din perspectiva omenirii, întrebarea „De ce a creat Dumnezeu omul?” implică „Cu ce scop a fost creat omul?”. În revelaţia finală, acestei întrebări i se răspunde fără ambiguitate. Oamenii sunt mai întâi informaţi de către Dumnezeu că fiecare fiinţă umană este născută fiind conştientă de existența lui Dumnezeu. În capitolul Al-ʻA’raf, Dumnezeu a spus:

„Şi când Domnul tău a scos urmaşi din fiii lui Adam, din coastele lor, şi le-a cerut să mărturisească ei înşişi, [zicându-le]: «Nu sunt Eu Domnul vostru?», au răspuns ei: «Ba da, facem mărturie!», pentru ca voi să nu spuneţi în Ziua Învierii: «Noi am fost fără grijă de aceasta!» sau să nu spuneţi: «Părinţii noştri au fost politeişti mai înainte, iar noi suntem urmaşi după ei. Vrei Tu să ne pierzi pentru ceea ce au făcut cei mincinoşi?»” (Coran 7: 172-173).

Profetul a explicat că, atunci când Allah l-a creat pe Adam, acesta a făcut un legământ, într-un loc numit Na’maan, în a noua zi a celei de-a douăsprezecea luni. Apoi El a desprins de la Adam toţi descendenţii care urmau a se naşte până la sfârşitul lumii, generaţie după generaţie şi i-a împrăștiat dinaintea Lui pentru a depune un jurământ şi din partea lui. Le-a vorbit, faţă în faţă, făcându-i martori ai faptului că El era Domnul lor. În consecinţă, fiecare fiinţă umană este responsabilă pentru credinţa în Dumnezeu, credință imprimată în fiecare suflet. Conform acestei credinţe înnăscute, Allah a definit scopul creării omenirii în capitolul Adh-Dhariyat:

„Eu nu i-am creat pe ginni şi oameni decât pentru ca ei să Mă adore.” (Coran 51: 56).

Aşadar scopul esenţial pentru care a fost creată omenirea este adorarea lui Dumnezeu. Oricum, Preaînaltul nu are nevoie de adorare din partea oamenilor. El nu a creat fiinţele umane dintr-o nevoie a Lui. Dacă un singur om nu L-ar adora pe El, aceasta nu I-ar diminua gloria în niciun fel şi dacă toată omenirea L-ar adora, aceasta nu I-ar amplifica gloria. Dumnezeu este perfect. El singur există fără a-I fi ceva necesar. Toate fiinţele create au necesităţi. În consecinţă, omenirea este aceea care are nevoie să-L adore pe Dumnezeu.

Soucre Link

Visits: 4

0Shares