Dragostea divină

Dragostea divină   Iubirea lui Dumnezeu este manifestată în fiinţe, fie credincioase, fie necredincioase, venite pe această lume pentru a se bucura de viaţă, chiar şi pentru puţin timp. Se manifestă de asemenea în crearea paradisului pentru aceia care aleg dreptatea în defavoarea răului. Allah afirmă în revelaţia finală că El îi iubeşte pe aceia […]

Dragostea divină

 

Iubirea lui Dumnezeu este manifestată în fiinţe, fie credincioase, fie necredincioase, venite pe această lume pentru a se bucura de viaţă, chiar şi pentru puţin timp. Se manifestă de asemenea în crearea paradisului pentru aceia care aleg dreptatea în defavoarea răului. Allah afirmă în revelaţia finală că El îi iubeşte pe aceia care fac bine (5: 13), aceia care sunt drepţi (5: 42), aceia care sunt pioşi (9: 4), aceia care sunt răbdători (3: 146), aceia care au încredere în El (3: 159), aceia care se întorc către El frecvent în căinţă şi aceia care se purifică pe sine (2: 222). El este Cel care a definit pentru fiinţele umane, prin intermediul scripturilor şi al profeţilor, ceea ce este bine, drept şi conform evlaviei. În consecinţă, aceia care îi urmează pe profeţi sunt cei mai plăcuţi lui Dumnezeu. În capitolul ʻAli ʻImran, Allah i-a instruit pe Profeţi să le spună credincioşilor următoarele:

„Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre!” (Coran 3: 31).

Profeţii trebuie urmaţi nu doar în actele obligatorii poruncite de către Dumnezeu, ci şi în dorinţa lor de a face acte de adorare voluntară.

Iubirea lui Dumnezeu se manifestă în Îndurarea Sa şi în binecuvântările pe care le revarsă asupra acelora care le merită, precum şi a acelora care nu le merită. Dar este în mod deosebit manifestată în bunăvoinţa Sa de a ierta păcatele oricui se întoarce către El cu umilinţă sinceră. De la crearea lui Adam şi a Evei, căinţa care le-a fost lor acordată pentru a şterge păcatele a rămas un exemplu pentru toate fiinţele umane care le vor urma lor în această lume. Indiferent cât de mari ar deveni păcatele umane, uşa căinţei sincere rămâne deschisă până în ultima zi a acestei lumi.

Anas l-a citat pe Profetul lui Allah:

„Allah Preaputernicul a spus: «O, fiu al lui Adam, cât timp Mă cauţi pe Mine şi întrebi de Mine, voi ierta ceea ce ai făcut şi nu voi fi supărat. O, fiu al lui Adam, chiar dacă păcatele tale au atins norii, dacă tu ai cerut iertarea Mea, Eu te voi ierta. O, fiu al lui Adam, dacă vii la Mine cu păcate aproape la fel de mari precum pământul şi te întâlneşti cu Mine fără a-Mi asocia parteneri, Eu îţi voi oferi tot atâta iertare.»

Soucre Link

Visits: 1

0Shares