Dreptul de a fi responsabil pentru sine

   Dreptul de a fi responsabil pentru sine   În Islam, fiecare individ este responsabil pentru faptele sale. Allah spune în Sfântul Coran: „… nici un [suflet] purtător de poveri nu va purta povara altuia!” (Al-‘An’am: 164). Aceasta implică faptul că nimeni nu este responsabil pentru păcate pe care alţii le-au făcut sau le-ar putea […]

 

 Dreptul de a fi responsabil pentru sine

 

În Islam, fiecare individ este responsabil pentru faptele sale. Allah spune în Sfântul Coran:

„… nici un [suflet] purtător de poveri nu va purta povara altuia!” (Al-‘An’am: 164).

Aceasta implică faptul că nimeni nu este responsabil pentru păcate pe care alţii le-au făcut sau le-ar putea face. Acest principiu este esenţial pentru a asigura dreptatea referitoare la răsplată şi pedeapsă, atât în această viaţă, cât şi în următoarea.

                                 „Întrajutoraţi-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu vă ajutaţi la păcat şi la nedreptate! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” (Al-Ma’ida: 2).

 

Allah Preamăritul şi Preaînaltul a zis:

Oare credeţi că v-am creat pe voi fără rost şi că nu vă veţi întoarce la Noi?” ~ Preaînalt este Allah, Stăpânul adevărat!Nu este Dumnezeu afară de El, Stăpânul Tronului sublim! [Al-Mu’minun 23:115-116]

Şi nu am făcut Noi cerurile şi pământul şi cele ce se află între ele, jucându-ne. ~ Nu le-am făcut Noi decât întru adevăr,însă cei mai mulţi dintre ei nu ştiu. [Ad-Dukhan 44:38,39]

Soucre Link

Visits: 3

0Shares