Dreptul la liberă exprimare

 Dreptul la liberă exprimare   Islamul îi asigură fiecărei persoane dreptul de a-şi exprima opinia în mod liber. Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a spus: „Acela care vede un rău trebuie să-l schimbe cu mâna lui. Dacă nu poate, cu vorba lui. Dacă nu poate, cu inima lui.” Această tradiţie […]

 Dreptul la liberă exprimare

 

Islamul îi asigură fiecărei persoane dreptul de a-şi exprima opinia în mod liber. Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a spus: „Acela care vede un rău trebuie să-l schimbe cu mâna lui. Dacă nu poate, cu vorba lui. Dacă nu poate, cu inima lui.”

Această tradiţie profetică ne arată nu doar că este dreptul musulmanului să lupte împotriva răului şi să-l facă să dispară, ci este şi datoria lui. Dacă un musulman nu poate realiza asta, trebuie să protesteze verbal, cel puţin. Altfel, trebuie să continuie să păstreze o atitudine de protest în inima sa.

 

Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a spus: „Cel care păstrează tăcerea asupra adevărului este un diavol mut.” Aşadar Islamul lasă în sarcina fiecărui individ să pună lucrurile în ordine, conform standardelor Islamului. Aceasta este o altă caracteristică majoră a Islamului.

 

Într-un verset se spune:

O, voi cei care credeţi! Fiţi făptuitori neclintiţi ai dreptăţii, martori înaintea lui Allah, chiar împotriva voastră, împotriva părinţilor şi rudelor voastre − fie avuţi sau săraci – căci Allah cunoaşte cel mai bine ce este spre binele lor! Nu urmaţi pofte, ca să nu vă abateţi [de la dreptate]! Iar dacă voi faceţi o mărturie mincinoasă sau vă sustrageţi, [să ştiţi că] Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi! (An-Nisaa’ 4:135).

 

Allah spune în Coran:

O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici [în îndatoririle voastre] faţă de Allah şi [fiţi] martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi voi! (Al-Ma’idah 5:8)

 

Allah explică în acest verset:

Şi nu va purta niciun [suflet] păcătos povara altuia. Apoi la Domnul vostru este întoarcerea voastră şi El vă dă veşti despre ceea ce faceţi, căci El ştie ceea ce se află înlăuntrul piepturilor. (Az-Zumar 39:7)

Soucre Link

Views: 1

0Shares