Dreptul la un proces corect

Dreptul la un proces corect M. Alkhuli                                     Unul dintre conceptele fundamentale în Islam este conceptul de DREPTATE. De fapt, Cel Drept este unul dintre numele lui Allah. De exemplu, martorul trebuie să fie drept, sincer şi nepărtinitor față de rudelele sale apropiate. Legiuitorul trebuie să fie corect şi nu trebuie să manifeste părtinire […]

Dreptul la un proces corect

M. Alkhuli

 

                                  Unul dintre conceptele fundamentale în Islam este conceptul de DREPTATE. De fapt, Cel Drept este unul dintre numele lui Allah. De exemplu, martorul trebuie să fie drept, sincer şi nepărtinitor față de rudelele sale apropiate. Legiuitorul trebuie să fie corect şi nu trebuie să manifeste părtinire în ce privește susținerea sau denunțarea unei persoane, pentru niciun motiv. Judecătorul trebuie să fie drept şi loial valorii dreptăţii, în primul rând. Tatăl trebuie să fie corect în modul în care îşi tratează fiii şi fiicele. Soţul trebuie să fie corect în modul în care îşi tratează soţiile, în cazul în care are mai mult de una.

 

În Islam, nicio persoană nu poate fi arestată pe nedrept sau încarcerată fără a beneficia de un proces corect. Nicio persoană nu poate fi etichetată ca fiind vinovată fără dovezi clare. Mai mult, orice îndoială în acuzaţiile aduse suspectului este întotdeauna utilizată în interesul persoanei acuzate. Islamul susţine că fiecare persoană este în fapt nevinovată, până la dovedirea vinovăţiei. Allah spune în Sfântul Coran:

                                 „Allah vă porunceşte să daţi înapoi stăpânilor lor lucrurile încredinţate, iar dacă judecaţi între oameni, să judecaţi cu dreptate!” (An-Nisa’: 58).

 

Islamul porunceşte musulmanului să fie corect în toate situaţiile, chiar cu duşmanii săi. Islamul porunceşte musulmanului să nu fie nedrept din cauza urii. Allah spune în Sfântul Coran:

O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este Bine Ştiutor [Khabir] a ceea ce faceţi voi!(Al-Mai’da: 8).

 

De fapt, dacă analizăm moralitatea cu foarte mare grijă, observăm că dreptatea formează o bază foarte solidă a ei. De exemplu, sinceritatea, onestitatea şi loialitatea se bazează pe dreptate. Este nedrept să minţi sau să fii nesincer pentru că ambele vicii implică un anumit rău sau nedreptate faţă de cineva.

Soucre Link

Hits: 1

0Shares