Exprimarea logică şi plină de sensibilitate

Exprimarea logică şi plină de sensibilitate   O altă trăsătură a discursului credinciosului este că acesta vorbeşte întotdeauna cu înţelepciune. Contrar credinţei populare, nu toţi cei care sunt învăţaţi sunt de fapt înţelepţi. Allah îi binecuvântează cu înţelepciune doar pe cei care cred în El. Oamenii confundă întotdeauna înţelepciunea cu inteligenţa, o calitate care niciodată […]

Exprimarea logică şi plină de sensibilitate

O altă trăsătură a discursului credinciosului este că acesta vorbeşte întotdeauna cu înţelepciune. Contrar credinţei populare, nu toţi cei care sunt învăţaţi sunt de fapt înţelepţi. Allah îi binecuvântează cu înţelepciune doar pe cei care cred în El. Oamenii confundă întotdeauna înţelepciunea cu inteligenţa, o calitate care niciodată nu poate fi comparată cu superioritatea înţelepciunii adevărate.

Unii, deşi se află departe de preceptele morale ale Coranului, pot fi foarte isteţi; pot gândi repede, pot avea o memorie bună sau abilitatea de a oferi răspunsuri pregătite, dar în exprimarea lor nu vom întâlni cuvinte care să reflecte adevărata înţelepciune. Coranul ne spune că înţelepciunea adevărată, care îi permite omului să deosebească binele de rău, provine din frica de Allah şi credinţa în El:

O, voi cei care credeţi! Dacă sunteţi cu frică de Allah, atunci El vă va da vouă un Îndreptar şi vă va şterge vouă faptele rele şi vă va ierta, căci Allah este dătător de har nemărginit.  (Al-Anfal 8:29).

Această înţelepciune rezultată din frica şi credinţa în Allah este reflectată în toate afirmaţiile drept-credinciosului; în discursul lui, atunci când ia o decizie, în afirmaţiile determinate de o lipsă sau de o nevoie, când analizează caracterele oamenilor, vina sau beneficiile, înţelepciunea lor este observată şi recunoscută de alţii. Un asemenea discurs înţelept este foarte direct, cu toate că este clar şi uşor de înţeles de către oricine, de la un copil mic sau de la o persoană necultivată până la o persoană cu o înzestrare intelectuală deosebită.

Exprimarea logică şi plină de sensibilitate

Datorită acestei înţelepciuni, credinciosul poate determina adevăruri şi elemente importante despre acest subiect pe care alţii, cu o ştiinţă şi experienţă mai mare, nu reuşesc să îl înţeleagă. Ei sunt capabili să ofere răspunsuri bine definite la un număr mare de probleme pentru care nu există nicio soluţie. Ei sunt capabili să sugereze greşelile omului în cea mai precisă şi cea mai convingătoare manieră, folosindu-se de cel mai simplu limbaj. Ei evită comentariile inutile, luând în considerare istoria şi circumstanţele unui eveniment. Când părerile lor ajung să nu mai fie puse la îndoială, ei aduc idei noi, afişându-şi înţelepciunea. Când fac acest lucru, îi impresionează pe cei asupra cărora au influenţă. Discursul lor nu este comun.

Lanţul lor logic, dovezile pe care le aduc şi exemplele pe care le dau sunt atât de precise, încât ascultătorii nu sunt în stare să le respingă. Ei pot evita monotonia vorbind despre acelaşi subiect, dar variind discursurile, folosind diferite structuri de propoziţie sau cuvinte sau făcând comparaţii diverse în acelaşi timp. Ei sfidează faptul că ascultătorului îi este familiar un subiect, folosindu-se de diferite mijloace de captare a atenţiei. În plus, ei pot descrie ceva în cel mai frumos mod, apelând la un limbaj de efect. De asemenea, ei îşi pot exprima în cea mai frumoasă manieră dragostea şi respectul faţă de o persoană. Pentru a face acest lucru nu trebuie să se aşeze într-o anumită lumină sau să depună un efort special; în schimb, pentru supunerea lor sinceră faţă de El, Allah, Cel care a coborât înţelepciunea asupra credincioşilor, le arată cea mai corectă cale şi le permite să vorbească cu înţelepciune.

Soucre Link

Views: 8

0Shares