FAMILIA MUSULMANĂ

FAMILIA MUSULMANĂ   Islamul a subliniat importanţa celulei familiei şi i-a trasat în detaliu regulile de funcţionare în Qur’an şi Sunnah (tradiţia profetică). Aceasta demonstrează importanţa familiei în legatură cu individul, societatea şi comunitatea musulmană. Putem găsi elaborate pe baza regulilor privitoare la căsătorie din Sfântul Qur’an şi Sunnah , drepturile şi responsabilităţile soţilor, relaţia […]

FAMILIA MUSULMANĂ

 

Islamul a subliniat importanţa celulei familiei şi i-a trasat în detaliu regulile de funcţionare în Qur’an şi Sunnah (tradiţia profetică). Aceasta demonstrează importanţa familiei în legatură cu individul, societatea şi comunitatea musulmană.

Putem găsi elaborate pe baza regulilor privitoare la căsătorie din Sfântul Qur’an şi Sunnah , drepturile şi responsabilităţile soţilor, relaţia părinte-copil, dar şi aspecte în privinţa moştenirilor sau divorţului.

Atingerea tuturor problemelor legate de familie în asemenea detaliu accentuează ideea că binele familiei influenţează starea de spirit a individului, ca şi stabilitatea şi securitatea societăţii ca întreg. Precizările din Qur’an şi Sunnah sunt direct legate de aqiydah şi credinţa în Allah Preaînaltul.

Allah Preaînaltul ne oferă căsătoria ca un semn şi manifestare a înţelepciunii Sale nemărginite:

„Şi printre semnele Lui [este acela] că El v-a creat din voi înşivă soaţe, pentru ca voi să traiţi în linişte împreună cu ele. Şi El a pus între voi dragoste şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc” (Qur’an, traducerea sensurilor, Ar-Rum 30:21)

Islamul priveşte contractul de căsătorie ca pe cel mai sfânt acord, ce nu trebuie luat în usor (discreditat) şi se opune oricărei înşelăciuni sau prefăcătorii. În Qur’an se spune:

„Cum să-l luaţi înapoi după ce v-aţi bucurat împreună şi ele au primit de la voi legământ sfânt?” (Qur’an, traducerea sensurilor An-Nisaa’ 4:21)

Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) subliniază şi mai mult importanţa căsătoriei spunând: „Cine are posibilitatea să se căsătorească, atunci să o faca, iar cine nu are, să postească.” (Al Bukhari 8/9 Cartea Căsătoriei; Muslim 172/9 Cartea căsătoriei). Islamul refuză atât ideea de abnegaţie, cât şi monasticismul.

Islamul bazează relaţia dintre soţi pe îndurare, dragoste şi bunătate, acordând ambilor parteneri drepturi şi obligatii clare după care să se comporte pentru a avea o viaţă mai uşoară şi a crea o societate în siguranţa şi stabilă. În acest context, Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: „Cei mai virtuoşi dintre voi sunt cei care se poartă bine cu familiile lor, iar eu sunt cel mai bun dintre voi cu familia mea.” (At-Tirmidhi 394/10).

În cadrul doctrinei islamice, scopul creării unei familii este formarea unui individ virtuos şi a unei societăţi capabile de strădanii şi contribuţie; asta pentru că familia este principalul mediu social care îl cuprinde pe individ încă de la naştere. Familia e martoră progresului de la o etapă la alta şi contribuie la formarea vieţii fiecărui individ cu propria sa persoană. Familia pune la dispoziţie mediul care cizelează perspectiva mentală, socială şi morală a individului, fiind deci cea mai puternică forţă condiţionala eficace.

Rolul familiei

Rolul vital al familiei în viaţa fiecărui individ poate fi privit astfel:
1. protejează integritatea elementului uman;
2. este nucleul oricărei societăţi;
3. oferă linişte psihologică;
4. formează oameni virtuoşi;
5. pune reguli asupra dorinţelor fizice;
6. oferă continuitate moştenirii sociale;
7. asigură obţinerea securităţii sociale şi individuale;
8. susţine dezvoltarea emoţională şi fizică a individului.

Bazat pe ceea ce a decretat Allah Preaînaltul şi regulile adevăratei noastre religii, toţi musulmanii, indivizi, grupuri sau instituţii, sunt obligaţi să-şi facă datoria şi să arate un maxim interes în problemele legate de familia musulmană, pentru că aceasta este fortăreaţa care va proteja generaţiile viitoare de musulmani, ca şi prezenţa musulmană în Occident. Sfântul Qur’an spune:

„O, voi cei ce credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile voastre de un Foc…” (Qur’an, traducerea sensurilor, At-Tahrim 66:6),

iar Trimisul lui Allah spune: „Toţi sunteţi păstori, şi fiecare dintre voi e responsabil de turma sa”.

Soucre Link

Visits: 0

0Shares