Femeia în timpul Ramadanului

Femeia în timpul Ramadanului   Muhammad Ali Al-Hashimi   Adevărata femeie musulmană ţine postul în luna Ramadan şi sufletul ei este pătruns de credinţa că: „Aceluia care posteşte în Ramadan cu credinţă şi speranţă la răsplată îi vor fi iertate toate păcatele anterioare.” Ea are atitudinea celui care posteşte cu adevărat, celui care se ţine departe […]

Femeia în timpul Ramadanului 

 Muhammad Ali Al-Hashimi

Adevărata femeie musulmană ţine postul în luna Ramadan şi sufletul ei este pătruns de credinţa că: „Aceluia care posteşte în Ramadan cu credinţă şi speranţă la răsplată îi vor fi iertate toate păcatele anterioare.”

Ea are atitudinea celui care posteşte cu adevărat, celui care se ţine departe de orice fel de păcate care pot să anuleze postul sau să micşoreze răsplata. Dacă se găseşte în faţa unor încercări ostile, ea urmează povaţa pe care Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! – a dat-o bărbaţilor şi femeilor care postesc: „Când vreunul dintre voi posteşte, nu trebuie să rostească cuvinte urâte sau să ridice vocea la mânie. Dacă atunci cineva îl provoacă sau se luptă cu el, el trebuie să zică: «Eu postesc!»”

„Allah nu are nevoie de renunţarea la mâncare şi băutură a celui care nu renunţă la vorbe mincinoase sau la fapte rele.”

În timpul lunii Ramadan, adevărata femeie musulmană se simte pătrunsă de atmosfera unei luni cum nu mai există alta, când faptele bune trebuie înmulţite, iar porţile bunătăţii trebuie larg deschise. Ea ştie că în timpul acestei luni trebuie să postească numai pentru Allah şi că El îi va dărui răsplata pentru aceasta, căci răsplata lui Allah este mai măreaţă şi mai bogată decât îşi poate cineva imagina: „Răsplata pentru fiecare faptă bună împlinită de fiii lui Adam va fi înmulţită de la zece până la şapte sute de ori. Allah a grăit: «În afara postului, pentru că acesta este pentru Mine şi Eu Însumi voi oferi răsplata pentru el. El renunţă la mâncarea lui şi la plăcerile lui pentru Mine.»

Pentru cel ce posteşte există două momente de bucurie, unul, atunci când îşi întrerupe postul, celălalt, când îl întâlneşte pe Domnul său. Cu adevărat mirosul gurii celui ce posteşte este mai plăcut lui Allah decât mireasma moscului.”

Aşadar, în timpul acestei luni mult prea scurte, femeia musulmană înţeleaptă trebuie să creeze un echilibru între îndatoririle sale casnice şi şansa pe care o aduce această lună, de a se apropia mai mult de Allah prin slavă şi fapte bune. Ea nu trebuie să lase ca treburile casnice să o distragă de la împlinirea rugăciunilor obligatorii la timpul potrivit, de la recitarea din Coran sau înfăptuirea rugăciunilor opţionale. Nu trebuie să lase nici adunările familiale tradiţionale făcute noaptea târziu să o împiedice să facă rugăciuni opţionale de noapte (qiyyam al-layl şi tahujjud) sau rugi (du’a). Ea cunoaşte minunata răsplată şi îmbelşugata iertare pe care Allah le-a pregătit pentru cei care stau să se roage în timpul nopţii Ramadan: „Celui care îşi petrece noaptea în rugăciune, în timpul lunii Ramadan, cu credinţă dreaptă şi sperând la răsplată, îi vor fi iertate toate păcatele anterioare.”

Femeia în timpul Ramadanului 

În timpul lunii Ramadan, Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! – se străduia să împlinească mai multe fapte bune decât în oricare alt timp, şi asta în special  în ultimele zece zile ale lunii.

A’işa a zis: „Trimisul lui Allah obişnuia să împlinească în timpul lunii Ramadan, în special în ultimele zece zile ale lunii, mai mult decât împlinea în oricare alt timp.”

De asemenea, A’işa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Când începeau ultimele zile ale lunii Ramadan, Trimisul lui Allah stătea întreaga noapte, îşi trezea familia, se străduia foarte mult şi se înfrâna de la relaţii conjugale.”

Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! – obişnuia să le poruncească musulmanilor să caute noaptea „hotărârii divine” (lailat al-qadr) şi îi încuraja să petreacă noaptea în rugăciune: „Căutaţi lailat al-qadr în timpul ultimelor zece zile ale lunii Ramadan.”

„Celui ce îşi petrece noaptea al-qadr în rugăciune şi se roagă din credinţă dreaptă şi sperând la răsplată îi vor fi iertate toate păcatele anterioare.”

Această lună binecuvântată este un timp neprihănit pentru rugăciune. Femeia musulmană cu preocupări serioase nu are timp să stea de vorbă şi să se ocupe cu alte îndeletniciri inutile de-a lungul nopţii. Ea nu trebuie să se afle printre cele care îşi petrec în mod plăcut noaptea până când zorii se apropie, apoi de îndată ce oferă familiei ceva de mâncare cad într-un somn adânc şi pot chiar să piardă rugăciunea de dimineaţă (fajr).

Femeia în timpul Ramadanului 

Adevărata femeie musulmană şi familia ei trebuie să ducă o viaţă islamică în timpul lunii Ramadan, încercând să se organizeze astfel încât atunci când se întorc de la rugăciunile taraawih65 să nu stea până prea târziu, deoarece în câteva ore scurte se vor trezi să facă rugăciunea opţională de noapte (qiyaam al-lail) şi să mănânce suhur, căci Profetul ne-a poruncit să mâncăm suhur, pentru că se află multe foloase în acesta: „Mâncaţi suhur, pentru că în suhur se află binecuvântare.”

Adevărata femeie musulmană îi ajută pe toţi membrii familiei ei să se trezească pentru suhur, ca supunere faţă de porunca Profetului şi cu speranţa de a obţine binecuvântările suhur-ului, cum ar fi: să îşi aducă aminte să împlinească qiyaam al-lail şi să meargă la moschee pentru a face în grup rugăciunea de dimineaţă (fajr), dar obţine şi foloase fizice, prin întremarea trupului pentru postul din timpul zilei. Aşa obişnuia să facă Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! – şi aşa i-a povăţuit şi pe companioni să facă.

Zaid ibn Thabit – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Am mâncat suhur cu Trimisul lui Allah, apoi ne-am ridicat să ne rugăm.” Un om a întrebat: „Cât timp era între cele două?” El a zis: „Cincizeci de versete [adică timpul necesar cât pentru a recita cincizeci de versete].”

Nu există nici o îndoială că Allah va înmulţi răsplata femeii musulmane care reprezintă un mijloc de a aduce aceste binecuvântări asupra familiei ei în luna Ramadan:

Aceia care cred şi plinesc fapte bune, [să ştie că] Noi nu lăsăm să se piardă răsplata aceluia care săvârşeşte fapte bune!  [Coran 18:30]

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Visits: 2

0Shares