Miracole stiintifice in Sfantul Coran-4

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 4 15. Inainte ca ştiinţa să descopere, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, legile care guvernează amestecul lichidelor şi bariera dintre mări şi mări, Coranul cel Sfânt s-a referit la aceasta, căci Allah Preaînaltul a grăit: „El a slobozit cele două mări ca să se întâlnească,/ Dar între […]

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 4

15. Inainte ca ştiinţa să descopere, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, legile care guvernează amestecul lichidelor şi bariera dintre mări şi mări, Coranul cel Sfânt s-a referit la aceasta, căci Allah Preaînaltul a grăit: „El a slobozit cele două mări ca să se întâlnească,/ Dar între ele este o stavilă pe care ele nu o pot trece” (Ar-Rahman: 19-20).
 
16. Ştiinţele oceanelor au descoperit, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, că în adâncurile abisale ale mărilor se formează valuri violente, în vreme ce Allah Preaînaltul, s-a referit clar la acest lucru, atunci când a grăit: „Sau [ele sunt] ca întunericurile dintr-o mare adâncă, fără fund, pe care o învăluie valurile , iar peste ele alte valuri şi deasupra lor norii” (An-Nur: 40).
 
17. Inainte ca ecologiştii să tragă semnalul de alarmă în legătură cu pericolele poluării mediului, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Domnul l-a avertizat pe om în această privinţă, prin cuvintele Sale:
 
„Stricăciunea s-a arătat pe uscat şi pe mare, din pricina a ceea ce săvârşesc mâinile oamenilor, pentru ca [Allah] să-i facă pe ei să guste o parte din ceea ce au făcut ei. Poate că ei se vor întoarce!” (Ar-Rum: 41);
 
„Nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui întocmire” (Al- ‘A’raf: 56).
 
18.Inainte ca biologii să vorbească despre echilibrul mediului, Coranul cel Sfânt s-a referit la acest lucru, căci Allah Preaînaltul a grăit:
 
„Şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită” (Al-Hijr: 19);
 
„Şi cerul El l-a înălţat şi El a stabilit balanţa,/ Pentru ca voi să nu fiţi nedrepţi la cumpănire” (Ar-Rahman: 7-8);
 
„Şi Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” (Al-Qamar: 49);
 
„Şi a creat toate lucrurile şi le-a orânduit cu bună rânduială” (Al-Furqan: 2).
 
19. Inainte ca ştiinţa să descopere ciclul făpturilor cu viaţă şi fără viaţă din natură, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, următoarele versete sfinte s-au referit la acest lucru:
 
„Oare nu am făcut Noi pământul un loc care-i adună/ Pe cei vii şi pe cei morţi?” (Al-Mursalat: 25-26);
 
„Allah creează făptura, apoi o face din nou, apoi la El veţi fi aduşi înapoi” (Ar-Rum: 11);
 
„El este Cel care face prima oară făpturile şi apoi le face din nou şi aceasta este şi mai uşor pentru El” (Ar- Rum: 27);
 
„Spune: „Oare se află printre asociaţii voştri vreunul care să creeze o făptură şi să o readucă [la viaţă după moarte]?” Spune: „Allah creează făptura şi, apoi, o readuce! Cum de puteţi voi să staţi departe?” (Yunus: 34);
 
„El este Cel care face prima oară [creaţia] şi El este Cel care o face din nou” (Al-Buruj: 13).
 
coran 20. Inainte ca ştiinţa despre comportamentul animalelor să fi descoperit, în secolul al XIX-lea, că diversele specii de animale alcătuiesc comunităţi, asemenea oamenilor, cu o organizare proprie fiecărei specii, în Cartea lui Allah am citit: „Nu este vietate pe pământ, nici pasăre care zboară cu aripile ei, decât în neamuri, ca şi voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în Carte” (Al-‘An’am: 38).
Soucre Link

Views: 1

0Shares