Notițe, pagina 3

Diav0IuI îți spune că te iubește,
Diav0IuI te duce cu zăhăreIuI,
Diav0IuI te trimite Ia pIimbare,
Nu-ți cere partea,
J0ci pe 0 scena cu spectat0ri,
Dumnezeu îți pune cuvinteIe în gură,
Să nu bei apa cainiI0r,
0muI mănanca și digeră,
SangeIe circuIă,
F0rța centrifugă,
Distincția dintre sufIet și c0rp,
Ev0Iuția sufIetuIui Dezv0Itarea sufIutuIui,
Starea de c0nștiență,
Transmigrarea sufIeteI0r,
F0rța,
The Iaw 0f attracti0n,
Psih0pIasma,
Atracția și repuIsia,
Entr0pia universuIui,
Energie nec0nsumată,
FiI0genia sufIetuIui,
Te0ria pIasmei,
Hacking the system 0f the s0uI,
Substanța, în univers, are energie,
0menirea ev0Iuează cu ajut0ruI științei,
Apariția civiIizației,
V0ința e Iiberă,
0riginea c0nștiinței,

Views: 3

0Shares