Protejarea onoarei femeii

 Protejarea onoarei femeii M. Alkhuli                                     Islamul protejează onoarea femeii, fie ea musulmană sau nemusulmană sau chiar prizonieră. Islamul interzice calomnierea, abuzarea, violarea sa sau rănirea sentimentelor ei, în orice mod. Islamul priveşte femeia ca pe o fiinţă sfântă care merită respect şi deosebită grijă.   Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie […]

 Protejarea onoarei femeii

M. Alkhuli

 

                                  Islamul protejează onoarea femeii, fie ea musulmană sau nemusulmană sau chiar prizonieră. Islamul interzice calomnierea, abuzarea, violarea sa sau rănirea sentimentelor ei, în orice mod. Islamul priveşte femeia ca pe o fiinţă sfântă care merită respect şi deosebită grijă.

 

Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a spus: „Este interzis să prejudiciezi viaţa, proprietatea sau onoarea unei persoane.” El a spus, de asemenea: „Femeile sunt surorile bărbaţilor.” În afară de aceasta, Islamul nu protejează aceste drepturi doar prin predică, de vreme ce Islamul prevede măsuri punitive descurajatoare pentru orice încălcare a drepturilor majore ale omului. În Islam există o pedeapsă severă pentru adulter şi o alta asemănătoare pentru acuzațiile false de adulter. Ambele pedepse trebuie aplicate în mod public.

 

Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a spus: „Cei mai buni dintre voi sunt cei mai buni cu familia lor.”, însemnând soţia şi copiii. În multe tradiţii, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a evidenţiat faptul că femeia trebuie să fie tratată cel mai bine şi cel mai atent şi trebuie să i se acorde cea mai mare grijă posibilă, devotament şi respect din partea tatălui, a soţului, a fraţilor şi a copiilor ei.

Soucre Link

Hits: 1

0Shares