Protejarea vieţii umane

Protejarea vieţii umane  M. Alkhuli   Islamul protejează viaţa umană împotriva crimei. Allah spune în Sfântul Coran: „… cel care ucide un suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o altă stricăciune pe pământ este ca şi când i-ar ucide pe toţi oamenii.” (Al-Mai’da: 32).                                  Acest verset al Coranului arată faptul că nimeni […]

Protejarea vieţii umane

 M. Alkhuli

 

Islamul protejează viaţa umană împotriva crimei. Allah spune în Sfântul Coran:

„… cel care ucide un suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o altă stricăciune pe pământ este ca şi când i-ar ucide pe toţi oamenii.” (Al-Mai’da: 32).

                                 Acest verset al Coranului arată faptul că nimeni nu poate fi ucis în afară de situaţia în care este un criminal sau un individ care răspândeşte răul. Acest verset arată şi faptul că termenul „persoană” se aplică tuturor oamenilor, indiferent dacă sunt musulmani sau nu.

 

                                  Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a spus: „Acela care ucide un străin este privat de Paradis de către Allah.” Această tradiţie profetică le oferă creştinilor, evreilor şi altor nemusulmani securitatea specială legiferată în Islam. Aşadar nu există nicio fărâmă de adevăr în afirmaţiile false potrivit cărora musulmanii ar fi terorişti. De fapt, astfel de afirmaţii false sunt ele însele un act de teroare îndreptat împotriva musulmanilor care, din nefericire, au fost dintotdeauna victime ale terorii în toată lumea.

 

Versetul coranic asemuieşte uciderea unei persoane cu uciderea tuturor oamenilor. Mai mult decât atât, Islamul legiferează o pedeapsă descurajatoare pentru crimă, cu scopul de a garanta siguranţa tuturor oamenilor.

Soucre Link

Views: 2

0Shares