Să vorbim astfel încât să nu-I atribuim asociaţi lui Allah

 Să vorbim astfel încât să nu-I atribuim asociaţi lui Allah În următorul verset din Coran: Domnul vostru este un Domn Unic. Nu există divinitate în afară de El. El este cel Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim]. (Al-Baqarah 2:163), Allah ne spune că nu există alt Creator în afară de El şi nicio altă putere. Allah este Unicul, […]

 Să vorbim astfel încât să nu-I atribuim asociaţi lui Allah

În următorul verset din Coran:

Domnul vostru este un Domn Unic. Nu există divinitate în afară de El. El este cel Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim]. (Al-Baqarah 2:163),

Allah ne spune că nu există alt Creator în afară de El şi nicio altă putere. Allah este Unicul, Cel care conduce oamenii către adevăr, care protejează, oferă pace şi binecuvântări. Şi totuşi un anumit segment din populaţie nu crede. Unii dintre noi, atunci când sunt întrebaţi, spun că nu este alt Dumnezeu în afară de Allah şi Îl consideră Omnipotent, dar, deoarece în inimile lor nu cred acest lucru complet, speră să obţină ajutor de la oameni, în anumite circumstanţe, sau chiar cred în noroc sau şansă. Totuşi nici omul şi nicio altă creaţie nu exercită o astfel de putere. Aşa cum ni se spune în Coran:

… toată puterea Îi aparţine lui Allah. (Yunus 10:65).

Credincioşii, pe de altă parte, sunt conştienţi că nu există altă divinitate în afara lui Allah, că toată Gloria şi Puterea Îi aparţin – un adevăr pe care îl simt şi în care cred cu devotament, în fiecare moment al vieţii lor. Ei se bazează doar pe ajutorul lui Allah şi nu pe al unei alte persoane sau lucru. Ei au încredere în Allah şi se bazează numai pe El. Se tem doar de Allah şi se bazează doar pe ajutorul primit de la El, deoarece nicio persoană sau altă creatură nu posedă atributele Lui; toate sunt creaţii ce au nevoie de Allah, ele neavând puterea să îşi asigure niciun bun sau să se protejeze de rău. Coranul explică aceasta în următorul verset:

Lui i se adresează chemarea cea adevărată, iar aceia pe care îi cheamă afară de El nu le vor răspunde în niciun chip, ci ei sunt ca acela care întinde mâinile sale către apă pentru ca ea să ajungă la gura lui, fără ca ea să ajungă [vreodată]. Iar chemarea necredincioşilor nu este decât în deşert. (Ar-Ra’d 13:14).

Limbajul credincioşilor reflectă credinţa lor sinceră şi teama faţă de Allah. Indiferent de subiectul discuţiei, se recunoaşte uşor din modul lor de exprimare încrederea şi speranţa pe care aceşti oameni o au doar în Allah. Cei care au înţeles că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah ştiu că totul se află sub controlul Lui, indiferent de ceea ce li se va întâmpla în viaţă. O astfel de înţelegere a vieţii are impact asupra viitorului, siguranţei, proprietăţii şi sănătăţii lor; pare greu de crezut, în aparenţă, că toate acestea depind de greşelile comise sau succesele obţinute. Totuşi cei cu credinţă pură cred că totul se află sub controlul lui Allah şi se comportă în consecinţă. Pentru a susţine acest punct de vedere oferim următorul exemplu: un om de afaceri, care şi-a investit toţi banii într-o nouă afacere, intră de asemenea într-o campanie promoţională şi publicitară cu scopul de a asigura o vânzare bună produselor sale. Pentru a putea concura cu alte firme din acelaşi sector trebuie să producă produse de o calitate mai bună. În plus, aşteaptă performanţe foarte bune de la toţi cei care lucrează pentru el, de la executivul care se ocupă de publicitate până la personalul de la vânzări sau marketing. El le oferă angajaţilor instrucţiunile necesare, ţine discursuri pentru a-i încuraja sau inspira, deoarece este în mod clar necesar ca el să se menţină la un nivel superior altor companii şi, în consecinţă, să aibă un succes mai mare. Acum, să considerăm că un alt om de afaceri este într-o situaţie asemănătoare, dar ştie că nu există alt Dumnezeu în afara lui Allah. Acea persoană urmează toţi paşii practici corespunzători, dar totuşi ştie că succesul nu stă în publicitate, promoţii sau campanii de marketing şi nici în personalul calificat. Dimpotrivă, ştie că oamenii pot lua decizii bune şi pot obţine succese numai cu permisiunea lui Allah. Dacă am considera oricare dintre acestea ca fiind independente de puterea lui Allah, ar însemna să Îi atribuim asociaţi. Din aceste motive, atunci când dă ordine, alege angajaţii şi monitorizează toate operaţiunile, vorbeşte ştiind că toţi aceşti factori se află la dispoziţia lui Allah. Dacă are un eşec, nu se lamentează şi nici nu cade în depresie; indiferent cine este responsabil pentru acel lucru sau indiferent de motive, va lua cea mai înţeleaptă decizie şi măsurile corespunzătoare. El ştie că, dacă s-a făcut o greşeală, Allah a vrut aşa; întregul scenariu face parte din testul la care este supus în această viaţă. În situaţia descrisă mai sus, cel care Îi este devotat lui Allah crede că totul face parte din destinul său decis de Allah prin infinita Lui înţelepciune. De aceea, atunci când se află în faţa unui obstacol, rămâne calm şi cere ajutor de la Allah, demonstrându-şi astfel supunerea. Această perspectivă, atunci când se reflectă în limbaj, este o manifestare importantă a credinţei, iar cei din jur pot recunoaşte Măreţia şi Gloria lui Allah.

 

_____________

femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link

Visits: 1

0Shares