Țipătul, trepidația, trăsnetul

Țipătul, trepidația, trăsnetul Adnan Ash-Shareef    ŢIPĂTUL, TREPIDAŢIA, TRĂSNETUL Ţipătul este orice zgomot puternic, iar trepidaţia este însuşirea oricărui corp care se mişcă în mod regulat şi orice corp care se mişcă produce un sunet sau un zgomot ca urmare a trepidaţiei pe care o generează în aer. Ştiinţa fizicii a descoperit în secolul al […]

Țipătul, trepidația, trăsnetul

Adnan Ash-Shareef

 

 ŢIPĂTUL, TREPIDAŢIA, TRĂSNETUL

Ţipătul este orice zgomot puternic, iar trepidaţia este însuşirea oricărui corp care se mişcă în mod regulat şi orice corp care se mişcă produce un sunet sau un zgomot ca urmare a trepidaţiei pe care o generează în aer.

Ştiinţa fizicii a descoperit în secolul al XX-lea că sunetul nu este, din punct de vedere fizic, decât o trepidaţie  sau trepidaţii, adică unde de aer care se mişcă şi că trăsnetul adică scânteia electrică produsă în interiorul norilor sau între nori  şi pământ nu este decât o trepidaţie sau trepidaţii, adică unde electromagnetice alcătuite din corpusculi care trepidează, cu sarcina electric negativă sau pozitivă, a căror viteză atinge o sută de  kilometri  pe secundă.

În lumina acestei prezentări simple a ţipătului, a trepidaţiei şi a trăsnetului, înţelegem dimensiunea  ştiinţifică a descrierii coranice a modului prin care Domnul a nimicit neamurile Madyan, ‘Aad şi Thamud şi pe care l-a numit o dată tremur şi o dată ţipăt: “Şi la [neamul din] Madyan, [l-am trimis Noi] pe fratele lor  Şuayb, care le-a zis:

O, neam al meu! Adoraţi-L pe  Allah  Preaînaltul!  Şi nădăjduiţi voi în răsplata din Ziua de Apoi  şi nu pricinuiţi stricăciune pe pământ!/ Însă, ei l-au socotit mincinos  şi i-a lovit pe ei cutremurul şi dimineaţa zăceau întinşi, fără viaţă, în căminele lor./ Tot astfel i-am nimicit pe cei din neamurile  ‘Aad şi Thamud şi vă este vouă limpede după casele lor.  Şeitan le-a împodobit faptele lor şi i-a împiedicat pe ei de la drum, cu toate că ei fuseseră în stare să vadă limpede  [că ei urmează calea rătăcirii]. / [Şi i-am nimicit Noi] pe Qarun, pe Faraon şi pe Haman.  A venit Moise la ei cu semne limpezi, însă s-au purtat cu semeţie pe pământ şi nu au scăpat nici ei. / Pe fiecare l-am pedepsit Noi, după  păcatul lui, printre ei se află acela asupra căruia am trimis vijelie cu pietre [neamul lui Lot]; printre ei se află acela pe care l-a lovit strigătul [neamurile lui  Şu’ayb, ‘Aad  şi Thamud]; printre ei se află acela pe care Noi am făcut să-l înghită  pământul [Core]; printre ei se află acela pe care Noi l-am înecat [Faraon şi oştenii lui].  Şi nu Allah a fost nedrept cu ei, ci ei au fost nedrepţi faţă de ei înşişi.  (Al-‘Ankabut: 36-40).

Alte versete au detaliat esenţa zgomotului  şi a cutremurului care au nimicit neamul ‘Aad:

Şi în ce-i priveşte [pe cei din neamul] ‘Aad, au fost nimiciţi de un vânt şuierător,  turbat”   (Al-Haqqa:  6).

Cât  despre  natura zgomotului  sau a cutremurului sau a trăsnetului care au nimicit neamul Thamud al profetului Salih, acesta a fost trăsnetul electric, pe care îl cunoaştem –  şi   Allah   ştie cel mai bine! – :

“În ce-i priveşte [cei din neamul] Thamud au fost nimiciţi de vijelie” (Al-Haqqa: 5); “Şi în Thamud  când li s-a zis lor: Bucuraţi-vă voi  până  la o vreme!”/ Şi s-au împotrivit ei cu îndârjire poruncii Domnului lor şi i-a lovit  trăsnetul, pe  când ei priveau “(Adh-Dhariyat: 43-44);

“Am trimis asupra lor un singur strigăt  şi ei au devenit asemenea surcelelor uscate ale păstorului de la ţarcul de vite” (AlQamar: 31),

ştiut fiind că trăsnetul înseamnă în general, un chin rapid mortal, aşa după cum deducem din cuvintele lui  Allah  Preaînaltul:

”Şi dacă se întorc ei, atunci spune: “Vă previn pe voi asupra unei nimiciri [care a lovit neamurile] ‘Aad şi Thamud!” (Fussilat: 13).

Zgomotul  sau cutremurul este vântul violent  şi rece, pe care Domnul l-a mobilizat, vreme de şapte nopţi şi opt zile, pentru a-i face pe cei din neamul ‘Aad asemenea unor buşteni goi de palmier, iar singurul strigăt sau cutremur a fost trăsnetul care a aprins neamul Thamud, preschimbându-l în iarbă uscată, semănând cu fânul cu care stăpânul vitelor îşi înconjoară grajdul, pentru a-l apăra de vânt şi sălbăticiuni.

Cât despre neamul Madyan, nimicit de tremur sau de zgomot, nu am reuşit să desluşim din versetele coranice sfinte esenţa  pedepsei care i-a lovit în ziua umbrei: “Însă ei l-au socotit mincinos şi i-a lovit pedeapsa zilei umbrei şi a fost ea pedeapsa unei zile cumplite”(Aş-Şu’ara’: 189). Poate că a fost vorba tot de trăsnet. Lucrările de interpretare a Coranului afirmă  că Domnul a trimis asupra lor un foc care i-a ars, după ce s-au adăpostit la umbra unui nor,    într-o    zi  cu  căldură toridă. Sensul cel mai simplu  şi cunoscut de toţi este acela că un vânt foarte rece, ca acela pe care Domnul l-a abătut asupra neamului ‘Aad, provoacă tremurul diverşilor muşchi ai corpului, acesta fiind mijlocul fiziologic prin care organismul omenesc se apără, atunci  când   temperatura din atmosfera înconjurătoare coboară sub 18 grade Celsius. Tot la fel,  şocul curentului electric, provoacă un tremur al muşchilor organismului, care uneori este mortal, aşa după cum  ştiu medicii  şi persoanele care au fost curentate.

White-noiseAstăzi, s-a confirmat că zgomotul este unul dintre cele mai distrugătoare şi ucigătoare mijloace. Aşadar nu trebuie să se mire nimeni de zgomotul de trăsnet care îi va ucide pe cei din cer  şi  pe  cei  de  pe    pământ, cu excepţia acelora care nu voieşte    Allah    Preaînaltul,  în  Ziua  de  Apoi,    când    i  se  va porunci lui Israfil – Pacea asupra lui! –  să sufle în trâmbiţă, căci Allah este cu putere peste toate.

 

 

 

sursa: Revista franceză „Știința și viața”, martie 1991

Soucre Link

Views: 1

0Shares