Viata pentru care muncim

Viata pentru care muncim Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului Muhammed, asupra companionilor săi și a tuturor celor care purced pe drumul acestora până în Ziua de Apoi! Bismillahi Rahman Rahim! Oare dorește vreunul dintre voi să aibă o grădină de curmali și viță de vie pe sub care să curgă pâraie, cu […]

Viata pentru care muncim

Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului Muhammed, asupra companionilor săi și a tuturor celor care purced pe drumul acestora până în Ziua de Apoi!

Bismillahi Rahman Rahim!

Oare dorește vreunul dintre voi să aibă o grădină de curmali și viță de vie pe sub care să curgă pâraie, cu tot felul de roade în ea, și să-l ajungă bătrânețea pe când copiii lui sunt încă mici și să se abată asupra ei vijelie cu foc și ea să fie mistuitã [de flăcări]? Astfel vă arată Allah semnele, poate că voi o să cugetați.  (Al-Baqarah 2:266)

Acest verset reprezintă o pildă pentru oamenii care luptă și investesc doar în această viață trecătoare și nu adună nicio faptă bună pentru Ziua de Apoi și se referă la o persoană care la început împlineşte fapte bune, apoi se schimbă, săvârșind din cele rele.

Astfel, ne sunt relatate faptele unui om bogat care a muncit toată viața și a făcut fapte bune căutând Mulțumirea  lui Allah subhanahu wa ta’ala şi care, la un moment dat, a fost testat Allah.  El căzut în tentaţie, astfel încât faptele lui au devenit dintre cele rele care le-au anulat pe cele bune pe care le împlinise toată viața.

Aşadar, acest om a anulat faptele bune de dinainte prin cele rele săvârșite după aceea, și când a avut  cea mai mare nevoie de fapte bune (la bătrânețe, când sfârșitul i-a sosit), nu a mai aflat niciuna dintre ele.

De asemenea,  copiii acestuia, fiind încă la o vârstă fragedă, nu aveau puterea să refacă acea grădină sau să îl ajute în vreun fel, astfel că, deși a muncit toată viața să le lase acestora o moștenire, acum ei rămâneau săraci și lipsiți de ajutor.

Viata pentru care muncim

Acest verset ar trebui să ne reamintească și faptul că Allah subhanahu wa ta’ala ne va reînvia exact în aceeași stare în care vom  muri (de exemplu: făcând rugăciune,  în prosternare, recitând Coran sau făcând orice altă faptă bună îndrăgită de Allah, sau orice altă faptă rea respinsă de Allah subhanahu wa ta’ala.).

Există multe forme prin care o persoană poate împlini fapte bune și poate primi răsplată de la Allah subhanahu wa ta’ala.

Redactare si editare facute de doamna Camelia H. din lecțiile domnului profesor Demirel Gemaledin, Tafsir Quran.

Soucre Link

Views: 1

0Shares