Alimentația oamenilor

  Îndrumarea Profetului  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în ceea ce priveşte mâncarea şi băutura   Ibn Qayyim Al-Jawziyyah   Inclusiv respectarea dietelor, abţinerea de la mâncatul excesiv şi regulile generale ce trebuie respectate în ceea ce priveşte mâncarea şi băutura   În Al-Musnad de Imam Ahmad se relatează că Profetul (Pacea […]

 

Îndrumarea Profetului

 (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

în ceea ce priveşte mâncarea şi băutura

 

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

 

Inclusiv respectarea dietelor, abţinerea de la mâncatul excesiv şi regulile generale

ce trebuie respectate în ceea ce priveşte mâncarea şi băutura

 

În Al-Musnad de Imam Ahmad se relatează că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiul lui Adam nu umple niciodată un vas mai rău decât stomacul său. Fiul lui Adam are nevoie doar de câteva îmbucături ca să reziste, dar dacă insistă, o treime ar trebui să fie rezervată pentru mâncare, o altă treime pentru băutură şi ultima treime ca să respire.”

 

Alimentele

 

Healthy-FoodsAlimentele fizice atacă şi vatămă corpul şi îi modifică funcţiile normale în cazul unei cantităţi excesive de mâncare. Majoritatea bolilor apar din cauza mâncatului excesiv sau a consumării unei cantităţi mai mari de hrană decât cea necesară corpului ori a unor alimente prea puţin benefice sau care nu sunt digerate uşor sau din cauza unor feluri complexe de mâncare. Atunci când fiul lui Adam îşi umple în mod obişnuit stomacul cu aceste tipuri de alimente, el va ajunge să dobândească diferite boli, multe dintre ele necesitând un interval îndelungat de vindecare.

Pe de altă parte, atunci când cineva consumă cantităţi moderate de alimente şi mănâncă în mod înţelept, corpul va beneficia integral de această dietă, spre deosebire de cazul în care face excese. Hrana pe care o mâncăm poate împlini o necesitate, poate să ne îndestuleze sau se poate să fie consumată excesiv. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus că omul are nevoie de câteva îmbucături pentru a rezista, fără ca puterea să îl părăsească. Când cineva doreşte să depăşească ceea ce este strict necesar, ar trebui să păstreze o treime din stomac pentru mâncare, o altă treime pentru apă sau băutură şi ultima treime pentru a respira. Aceasta este cea mai bună metodă de a mânca, atât pentru corp, cât şi pentru inimă. Dacă stomacul este plin de mâncare, nu va mai fi loc pentru lichide. Dacă omul bea când are stomacul plin, va respira cu greutate, generând astfel o stare de lene şi oboseală. Se va simţi toropit, de parcă ar avea o greutate în stomac. În consecinţă, omului îi va fi lene să-şi împlinească obligaţiile şi va căuta să-şi satisfacă alte dorinţe, dat fiind că stomacul său e plin.

A mânca până la refuz vatămă corpul şi inima atunci când devine un obicei. Nu este nicio problemă dacă ocazional cineva mănâncă pe săturate. De exemplu, Abu Hureira (Allah să fie mulţumit de el!) a băut odată nişte lapte în prezenţa Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) până când a spus: „Jur pe Cel care te-a trimis cu adevărul! Nu mai am loc (în stomac).” Uneori companionii obişnuiau să mănânce pe săturate în prezenţa Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). A transforma însă într-un obicei mâncatul excesiv slăbeşte puterea şi corpul, iar omul se îngraşă. Corpul devine puternic când primeşte hrana de care are nevoie şi pe care o poate folosi, nu neapărat dacă are parte de o cantitate mare de alimente.

Remediile destinate vindecării corpului reprezintă o parte a Legii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ce o completează şi o întregeşte. Leacurile trupului ar trebui să fie folosite atunci când este nevoie. Este mai bine să ne petrecem timpul şi energia vindecând bolile inimii şi sufletului, prezervându-le sănătatea şi prevenind orice rău le-ar putea atinge.

Acesta este ţelul ultim vizat de misiunea profetică. A vindeca bolile trupului fără a vindeca inima nu funcţionează şi nu aduce niciun beneficiu. Totuşi a vindeca inima în timp ce corpul este bolnav nu generează niciun rău de vreme ce, curând după aceasta, răul va fi îndepărtat şi înlocuit de beneficiul ultim, etern. Izbânda vine numai de la Allah!

 

femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link

Hits: 0

0Shares