Allah este lângă noi în fiecare moment

  Unii nu cred că Allah i-a creat, că le asigură mijloacele de subzistenţă, îi binecuvântează, îi priveşte şi se află lângă ei în fiecare clipă. Ei nu sunt conştienţi de faptul că, după moarte, vor fi readuşi în faţa Domnului lor şi li se va cere socoteală pentru fiecare faptă pe care au comis-o […]

 

Unii nu cred că Allah i-a creat, că le asigură mijloacele de subzistenţă, îi binecuvântează, îi priveşte şi se află lângă ei în fiecare clipă. Ei nu sunt conştienţi de faptul că, după moarte, vor fi readuşi în faţa Domnului lor şi li se va cere socoteală pentru fiecare faptă pe care au comis-o şi pentru fiecare cuvânt rostit în această lume. Ei consideră că sunt independenţi de Allah. Atunci când vorbesc, nu reuşesc să îşi dea seama că Allah este Cel care le-a dat această putere. De fapt, Allah este singurul conducător şi El cunoaşte toate faptele lor; nici măcar o singură frunză nu poate cădea fără ştirea Lui. Allah este martor la tot, în fiecare clipă. Coranul explică acest lucru:

Tu nu vei fi în nicio împrejurare, nu vei recita niciun fragment din Coran şi voi nu veţi împlini nicio faptă fără ca Noi să fim martori în clipa când o săvârşiţi. Domnului tău nu-i va scăpa nici cât greutatea unui fir de colb − nici de pe pământ, nici din cer −, nici cât [o greutate] mai mică [decât aceasta] şi nici mai mare, fără ca acestea să [fie înscrise] într-o carte limpede. (Yunus 10:61).

Totul în acest univers, până la cea mai mică particulă de praf, se află sub controlul lui Allah şi totuşi unii oameni îşi trăiesc viaţa ignorând complet acest adevăr. Ei nu îşi dau seama că, în situaţia în care le-ar fi luată capacitatea de a vorbi, nu ar mai putea să rostească nici măcar o singură silabă fără voia lui Allah. Oamenii există datorită voinţei lui Allah, aşa cum fiecare acţiune, fiecare cuvânt se întâmplă numai cu voia şi permisiunea lui Allah. De fiecare dată când vorbesc, aceşti oameni ar trebui să fie conştienţi că Allah, Cel care i-a creat, este tot timpul lângă ei. Credincioşii sunt conştienţi că Allah îi supraveghează în permanenţă, chiar şi atunci când ei li se adresează oamenilor. Această conştientizare a existenţei, puterii şi grandorii lui Allah se resimte adânc în inimi; aşadar este necesar să ne adresăm fără a uita că Allah se află peste tot în jurul nostru − El aude şi ştie tot ce spunem. Cei care sunt conştienţi de aceste adevăruri vorbesc sincer. Inimile lor pline de teamă faţă de Allah îi împiedică să rostească un cuvânt pe care Allah nu l-ar aproba.

Dacă o persoană trăieşte în fiecare clipă conform preceptelor Coranului, acesta reprezintă unul dintre cei mai clari indicatori ai faptului că acel om crede în măreţia şi în grandoarea lui Allah, că Allah îl poate vedea şi auzi, precum şi pe ceilalţi oameni, tot timpul. De exemplu, chiar dacă aceşti oameni discută despre politică, economie sau rezolvă ecuaţii matematice complicate ce necesită concentrare, teama din inimile lor faţă de Allah le permite ca, atunci când vorbesc, să nu devieze de la poruncile lui Allah, deoarece au un sentiment de profund respect, teamă şi dragoste faţă de El. Această conştientizare îi asigură că nu vor rosti niciun cuvânt contrar principiilor morale prevăzute în Coran. Într-adevăr, important este că ei simt profund în inima lor această sinceră credinţă şi teamă faţă de Allah. Ştiu că nu există altă putere în afară de Allah, că Allah aude şi vede totul şi că nimic nu poate fi ţinut ascuns de El. Astfel, omul va avea un limbaj propriu musulmanului care caută refugiu la Allah.

 

___________

femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link

Hits: 0

0Shares