Allah Preaînaltul

Allah Preaînaltul Personalitatea lui Allah nu seamănă cu personalitatea creaţiilor Sale. Şi dacă vin la tine, [Muhammed] aceia care cred în versetele Noastre, spune: ”Pacea fie asupra voastră! Domnul vostru Şi-a prescris Sie însuşi îndurarea. Deci acela dintre voi care face un rău din ignoranţă, iar apoi se căieşte şi îndreaptă fapta,[să ştie că] El […]

Allah Preaînaltul

Personalitatea lui Allah nu seamănă cu personalitatea creaţiilor Sale.

Şi dacă vin la tine, [Muhammed] aceia care cred în versetele Noastre, spune: ”Pacea fie asupra voastră! Domnul vostru Şi-a prescris Sie însuşi îndurarea. Deci acela dintre voi care face un rău din ignoranţă, iar apoi se căieşte şi îndreaptă fapta,[să ştie că] El este İertător, Îndurător.
Allah Preaînaltul ne-a înştiinţat că are o personalitate şi şi-a prescris însuşi îndurarea. Acest lucru reiese din Surat Al-An’Am:

Spune:”Ale cui sunt cele din ceruri şi de pe pământ?!” Spune:”Ale lui Allah!” Şi-a prescris Lui însuşi îndurarea. Şi vă va aduna în Ziua Învierii, asupra căreia nu este nici o îndoială. Şi aceia îşi vor pierde sufletele lor, cei care nu cred. (Al-An’Am 6:12)
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: ”Când Allah a împlinit creaţia Sa, a scris o carte. Această carte este deasupra Tronului Său, pe care este scris: ”Mila Mea întrece Mânia Mea.”
Allah Preaînaltul spune în Surat Aal Imran 30:
În ziua în care fiecare suflet se va afla în faţa binelui ce l-a făcut şi a răului ce l-a făcut, va dori ca între el şi acesta[răul] să fie o mare distanţă. Allah vă avertizează[asupra pedepsei]Lui. Allah este İertător cu robii Săi. (Aal ‘Imran 3:30)

“Tot ceea ce îţi imaginezi în legătură cu trăsăturile lui Allah, Allah este diferit faţă de imaginaţia ta. Nu este nimic asemenea lui Allah Preaînaltul”

Sursa: islamcluj.ro

Soucre Link

Hits: 1

0Shares