Călătoria sufletului după moarte

  Ce este sufletul? Este dintre lucrurile care ţin de Nevăzut şi el este explicat prin revelaţiile din Nobilul Qur’an şi prin Sunna. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: „Nimic din această lume nu vă va duce mai aproape de Paradis decât cele ce v-am transmis şi v-am statornicit, şi […]

Ce este sufletul?
Este dintre lucrurile care ţin de Nevăzut şi el este explicat prin revelaţiile din Nobilul Qur’an şi prin Sunna.
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis:
„Nimic din această lume nu vă va duce mai aproape de Paradis decât cele ce v-am transmis şi v-am statornicit, şi nimic din această lume nu vă va apropia mai mult de Focul Iadului decât cele asupra cărora eu v-am prevenit. ”(Musnad Aş-Şaafi’ii)

Iudeii l-au întrebat pe Rasuul_Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) despre suflet şi el le-a răspuns recitând: «Te întreabă despre suflet. Spune: “Sufletul este din porunca Domnului meu!” Iar vouă nu v-a fost dată decât puţină ştiinţă.» (17:85)

Sufletul este o creaţie a lui Allah (Subhanahu wa Ta’ala), care are ca rol de a da viaţă trupului omenesc. Dacă el stă în trupul omului, atunci acesta are viaţă, iar dacă îl părăseşte, atunci omul moare, după care sufletul acesta ori e primit în Paradis ori trimis să îşi primească pedeapsa.

Sufletul nu se poate reîntoarce, nici al celui drept-credincios din Paradis înapoi în trup, şi nici sufletul celui păcătos nu poate scăpa de pedeapsa mormântului reîntorcându-se în trup.

Pios sau nelegiuit, sufletul nu se va mai reîntoarce în lumea pământească, nici măcar să se răzbune sau să îi ajute pe cei care mai sunt încă în această viaţă lumească.

In Islam nu există teoria sau concepţia reîntoarcerii unui suflet ca să împlinească un act de dreptate şi să pună lucrurile pe calea ce bună sau să repare vreo greşeală.

Islamul ne învaţă că Allah (Subhanahu wa Ta’ala) este Cel Care face dreptate şi Cel Care decide ce i se cuvine fiecăruia, după fapte şi că nedreptatea, sub orice formă, nu va scăpa nepedepsită.

Ce este moartea?
Se produce când sufletul părăseşte corpul uman şi trece în starea de «barzakh» – care este perioada de timp cuprinsă între momentul morţii şi momentul în care este primit în Lumea de Apoi.

sursa: rasarit.com

Soucre Link

Visits: 1

0Shares