CE ESTE QUR’AN-UL?

  Qur’anul este Cuvântul lui Dumnezeu revelat Profetului Său Muhammad prin intermediul îngerului Gavriil. A fost memorat de către Muhammad care, la rândul său, i-a învă‏ţat pe companionii săi. Ei memorau versetele, le notau în scris şi le revizuiau împreună cu Profetul. Mai mult, Profetul Muhammad recapitula Qur’an-ul cu îngerul Gavriil o dată pe an, […]

Qur’anul este Cuvântul lui Dumnezeu revelat Profetului Său Muhammad prin intermediul îngerului Gavriil. A fost memorat de către Muhammad care, la rândul său, i-a învă‏ţat pe companionii săi. Ei memorau versetele, le notau în scris şi le revizuiau împreună cu Profetul. Mai mult, Profetul Muhammad recapitula Qur’an-ul cu îngerul Gavriil o dată pe an, cu excepţia ultimului său an de viaţ‏ă, când l-a repetat de două ori. De când a fost revelat şi până în ziua de astăzi, au existat şi există un număr mare de oameni care memorează Qur’an-ul literă cu literă. Unii dintre ei sunt capabili să memoreze tot Qur’anul până la vârsta de zece ani. Nici măcar o singură literă nu a fost schimbată de-a lungul timpului.

Revelat acum 14 secole, Qur’an-ul cel Sfânt conţ‏ine fapte şi lucruri care nu au fost descoperite decât de curând. Acest lucru demonstrează, fără nicio îndoială, că Nobilul Qur’an este Cuvântul lui Dumnezeu şi nu un text compus de către Muhammad  sau de către orice altă fiinţ‏ă umană. De asemenea, astfel se reconfirmă că Muhammad este cu adevărat trimis al lui Dumnezeu. Este incredibil şi imposibil ca, în urmă cu 14 secole, cineva să afirme, pe baza propriei cunoaşteri, existenţa unor realităţ‏i descoperite şi ştiute de abia în zilele noastre.

Qur’an-ul este ultimul cuvânt revelat de Allah, sursă primară în materie de credinţ‏ă şi practică pentru toţ‏i musulmanii. În el sunt tratate diferite aspecte de care sunt oamenii preocupaţi: înţ‏elepciune, dogmă, tranzacţ‏ii, legislaţ‏ie, adorare etc, dar tema fundamentală este relaţia dintre Allah şi creaturile sale. În acelaşi timp, Qur’anul oferă îndrumare şi învăţături detaliate pentru formarea unei societăţi drepte, a unui sistem economic echitabil şi a modelării corecte a caracterului uman, în general.

Menţ‏ionăm că Sfântul Qur’an a fost revelat Profetului Muhammad doar în limba arabă. Aşadar, orice traducere a Qur’anului nu reprezintă o altă versiune a acestuia, ci doar o traducere a  sensurilor  sale. Qur’anul există şi va exista doar în limba arabă în care a fost revelat.

Soucre Link

Views: 0

0Shares