Cel Aproape, Cel Care Răspunde

  Cu adevărat, Allah Unul, Unicul, este Cel Apropiat şi Atoateştiutor a tot şi a toate şi Atoatevăzător a tot şi a toate şi, cu adevărat, a cuprins cunoaşterea şi auzul şi văzul Sau, Preaînaltul, pe cei care se roagă Lui şi rugile lor, cât şi pe cei care Îi cer Lui şi cerinţele lor, […]

Cu adevărat, Allah Unul, Unicul, este Cel Apropiat şi Atoateştiutor a tot şi a toate şi Atoatevăzător a tot şi a toate şi, cu adevărat, a cuprins cunoaşterea şi auzul şi văzul Sau, Preaînaltul, pe cei care se roagă Lui şi rugile lor, cât şi pe cei care Îi cer Lui şi cerinţele lor, şi pe cei nedreptăţiţi şi chemările lor, şi pe cei necăjiţi şi cerea lor de ajutor, şi, cu adevărat, le-a promis El, Preaînaltul, tuturor acestora cum că dacă Îl vor rugă cu o rugă în care nu există niciun păcat şi nici rupere a legăturilor de rudenie, El le va răspunde lor, cu siguranţă. Şi spune Allah:

  1. Şi Domnul vostru zice: „Chemaţi-Mă şi Eu vã voi rãspunde! Aceia care din prea multã trufie refuzã sã Mã adore vor intra în Gheenă umiliţi”.

(Surat Ghafir, 60)

Şi, cu adevărat, Allah ne-a îndrumat pre noi să ne îndreptăm în rugile noastre numai spre El şi ne-a îndemnat Preaînaltul intru aceasta spunând: „Id”uuny” – „Rugaţi-vă Mie!” şi totodată ne-a garantat noua răspunsul la rugile noastre continuând îndemnarea Sa cu Cuvântul lui Allah Preaînaltul: „Vă răspund vouă!”; ruga („du”ă’a”) reprezintand în sinea sa un act de adorare, iar cel care refuză să Îl adore pe Allah, Preaînaltul, cu adevărat, destinaţia sa nu poate fi alta decât iadul.

Şi dacă ne-a făgăduit noua răspunsul la rugile noastre, atunci, fără îndoială că Allah nu Îşi încălca promisiunile! Şi chiar dacă uneori nu ne apare imediat şi vizibil în faţa ochilor răspunsul la rugile noastre, cu adevărat Allah nu îşi încălca promisiunile şi cu siguranţă răspunde întotdeauna, rugilor noastre. În această privinţă, însă, ne-a înştiinţat nobilul nostru profet – Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cum că Allah răspunde cu siguranţă rugilor noastre, dar felul în care El răspunde se poate concretiza într-una dintre următoarele trei modalităţi, şi anume: fie dându-ne cele pentru care ne-am rugat Lui, fie îndepărtând de noi (pe măsură rugii noastre) un necaz ce ne-ar fi păscut, fie prin a ne fi noua consemnate fapte bune pentru rugile pe care le-am înfăptuit şi pentru care vom fi răsplătiţi în ziua judecăţii.

Şi aşa cum am aminteam deja, spune Allah vorbind despre Sine Însuşi:

  1. Şi dacã te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, rãspund rugii celor care Mã cheamã, atunci când Mã cheamã, dar şi ei sã-Mi rãspundã şi sã creadã în Mine. Poate cã ei vor fi bine călăuziţi!

(Surat Al-Baqara, 186)

Şi acest verset este îmbibat de delicateţe şi profunzime şi prin el ni se face cunoscut nouă Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul, ca fiind Cel care răspunde celui care Îl cheamă şi, cu adevărat, i-au spus profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!): „O, trimis al lui Allah, oare Domnul nostru este Apropiat (astfel încât) să vorbim cu El în şoaptă, sau este El departe (atât încât să trebuiască) să Îl strigăm?” Şi i-a înştiinţat profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cum că Allah Preaînaltul este Apropiat, aude atât ruga (şoptită sau nerostită), cât şi chemarea (strigarea). Şi, în acelaşi timp, Allah Preaînaltul le-a cerut supuşilor Săi ca şi ei să Îi răspundă Lui prin credinţă, adorare şi supunere şi prin cererea de la El a călăuzirii lor, şi a îndreptării lor către El, şi a cererii lor de la El a binelui, atât în această viaţă, cât şi în viaţa de apoi.

sursa: lumea islamică

Soucre Link

Views: 0

0Shares