Cel slujit de femeie este Allah

de Muhammad Ali Al-Hasimi                                                             Nu este de mirare că musulmana adevărată îl slăveşte cu înflăcărare pe Domnul ei, pentru că ea ştie că are obligaţia […]

de Muhammad Ali Al-Hasimi

                                                           

Nu este de mirare că musulmana adevărată îl slăveşte cu înflăcărare pe Domnul ei, pentru că ea ştie că are obligaţia să respecte toate legile pe care Allah le-a poruncit fiecărui musulman, bărbat sau femeie. Din acest motiv, ea îşi îndeplineşte îndatoririle islamice aşa cum trebuie, fără să caute scuze, fără să facă unele compromisuri şi fără să fie neglijentă.

 Ea împlineşte toate cele cinci rugăciuni zilnice la timpul potrivit şi nu lasă treburile domestice sau îndatoririle sale de mamă şi soţie să o împiedice să facă acest lucru. Rugăciunea este stâlpul religiei – cel ce împlineşte rugăciunea împlineşte credinţa şi cel ce neglijează rugăciunea distruge credinţa.

Rugăciunea este cea mai bună şi mai nobilă dintre fapte, aşa cum a explicat Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l  miluiască! – în hadis-ul relatat de ’Abdullah ibn Mas’ud: „L-am întrebat pe Trimisul lui Allah: «Care faptă este cea mai iubită de Allah?» El a zis: «Să împlineşti fiecare rugăciune de îndată ce este timpul potrivit.» L-am întrebat: «Şi apoi?» El a zis: «Să te porţi cu părinţii cu îngăduinţă şi respect.» L-am întrebat: «Şi apoi?» El a zis: «Lupta sfântă (jihad) pentru cauza lui Allah.»”

Rugăciunea este legătura dintre un rob şi Stăpânul său.

Este izvorul abundent din care o persoană dobândeşte putere, stabilitate, îngăduinţă şi mulţumire şi este un mijloc de a îndepărta pata păcatelor făcute. Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! –, companionul Profetului, a relatat: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah spunând: «Ce aţi crede dacă ar exista un râu care ar curge înaintea uşii oricăruia dintre voi şi el [omul] s-ar îmbăia în acesta de cinci ori pe zi? Ar mai rămâne vreo urmă de murdărie?» Oamenii au zis: «Nu ar mai exista nici o urmă de murdărie pe el.» El a zis: «Acest lucru este asemenea celor cinci rugăciuni zilnice, prin intermediul cărora Allah şterge păcatele.»”

Jaabir – Pacea fie asupra sa! –, un alt companion, a spus: „Trimisul lui Allah a zis: «Cele cinci rugăciuni zilnice sunt precum un râu adânc care curge pe lângă uşa oricăruia dintre voi, în care el [omul] se îmbăiază de cinci ori în fiecare zi.»”

Rugăciunea este o milostenie pe care Allah a pogorât-o asupra robilor Săi; ei caută umbra ei de cinci ori pe zi şi se roagă Domnului lor, slăvindu-L, cerându-I sprijinul şi căutându-I milostenia, călăuzirea şi iertarea. Din acest motiv, rugăciunea devine un mijloc de purificare pentru cei care se roagă, bărbaţi şi femei în egală măsură, curăţindu-i pe ei de păcate.

’Uthman ibn ’Affaan – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah – Allah să-l binecuvânteze şi să-l  miluiască! – spunând: «Nu există nici un musulman pentru care dacă, atunci când intră timpul de rugăciune, el face abluţiunea  corect, se concentrează asupra rugăciunii şi se prosternează  aşa cum se cuvine, rugăciunea sa să nu fie o ispăşire pentru  păcatele săvârşite mai înainte de ea, atâta timp cât nu au fost  săvârşite păcate majore. Aşa va fi până la sfârşitul vremii.»”

Există multe relatări care vorbesc despre importanţa  rugăciunii, despre binecuvântările pe care le aduce bărbaţilor şi  femeilor care se roagă şi despre recoltele abundente de favoruri  pe care ei pot să le culeagă de fiecare dată când stau înaintea  lui Allah cu smerenie şi căinţă.

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Visits: 1

0Shares