Condiţiile acceptării faptelor

Condiţiile acceptării faptelor de către Allah Preaînaltul  Enghin Cherim   1) Să fie conform legislaţiei islamice. Imamul Muslim a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care face o faptă care nu ne aparţine [care nu aparţine legislaţiei islamice], atunci [acea faptă] este respinsă.” De asemenea, profetul […]

Condiţiile acceptării faptelor de către Allah Preaînaltul

 Enghin Cherim

1) Să fie conform legislaţiei islamice.

Imamul Muslim a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care face o faptă care nu ne aparţine [care nu aparţine legislaţiei islamice], atunci [acea faptă] este respinsă.”

De asemenea, profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah este Cel Bun, iar El nu primeşte decât ceea ce este bun.”

Cel care vrea să obţină răsplată trebuie să împlinească fapte permise de legislaţia islamică, conform Coranului şi practicii profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Rugăciunea, postul şi toate ritualurile de adorare trebuie împlinite aşa cum le-a împlinit profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Nu se cuvine ca musulmanul să contrazică Sfântul Coran şi tradiţia Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), vrând să obţină o răsplată şi mai mare.

Enes ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Au venit trei persoane la casa Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a întreba despre ritualurile lui de adorare. Când au aflat răspunsurile la întrebări au spus: «Noi nu vom putea ajunge la rangul Profetului. Allah i-a iertat lui toate păcatele trecute şi viitoare.» Unul dintre ei a spus: «În ceea ce mă priveşte eu mă rog toată noaptea».

Al doilea a spus: «Eu postesc în fiecare zi.» Al treilea a spus: «Eu m-am izolat de femei şi nu mă căsătoresc.» Când Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i s-a spus ce s-a întâmplat, el a zis: «Jur pe Allah că sunt cel mai evlavios şi mai cu frică de Allah [mai mult decât ei], însă eu mă rog, dar şi dorm, uneori postesc, alteori nu şi mă căsătoresc cu femeile. Aceasta este tradiţia mea, iar cine nu urmează tradiţia mea nu mă urmează deloc.»“

De asemenea, nu se permite ca musulmanul să săvârşească o faptă interzisă vrând să facă un bine. În Islam scopul nu scuză mijloacele. Dacă vrei să faci un bine şi să primeşti răsplată, trebuie să foloseşti mijloace permise pentru un scop permis. De exemplu: nu se permite plătirea recitării Coranului pentru a-l ajuta pe unul dintre decedaţi, pentru că această faptă contrazice învăţăturile Islamului

2) Să fie împlinită numai pentru mulţumirea lui Allah Preaînaltul.

Musulmanul ar trebui să-şi dorească prin fiecare faptă, prin fiecare clipă trăită, obţinerea mulţumirii lui Allah. Cel care nu intenţionează prin împlinirea unei fapte bune obţinerea răsplăţii şi mulţumirii lui Allah este în pierdere; de exemplu, îşi împlineşte rugăciunea de ochii lumii, aceasta nefiind acceptată de Allah.

Următoarea relatare a profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne arată că intenţia este cea care face deosebirea între acţiuni, iar cele mai frumoase fapte îl pot conduce pe om în foc în cazul în care acesta nu şi-a dorit prin împlinirea lor mulţumirea lui Allah Preaînaltul.

Abu Hureirah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că a spus: «Printre primii oameni care vor intra în foc în Ziua Judecăţii este şi cel care şi-a dat viaţa pe calea lui Allah.

Acesta va fi adus şi Alalh îl va întreba: Ce-ai făcut în timpul vieţii? Acesta va spune: Am luptat pentru cauza Ta până ce am căzut martir. Atunci Allah îi va spune: Ai minţit! Tu ţi-ai pierdut viaţa pentru a se spune despre tine că eşti viteaz, ceea ce s-a şi întâmplat. Apoi se va porunci şi va fi târât pe faţă până ce va fi aruncat în foc. Cel care a învăţat ştiinţa şi Coranul şi i-a învăţat pe ceilalţi va fi adus şi Allah îl va întreba: Ce-ai făcut pentru Mine în timpul vieţii? Acesta va spune: Am învăţat ştiinţa şi Coranul şi i-am învăţat pe ceilalţi. Atunci Allah îi va spune: Ai minţit! Tu ai învăţat pentru a se spune despre tine că eşti învăţat şi ai citit Coranul pentru a se spune despre tine că eşti recitator, ceea ce s-a şi întâmplat. Apoi se va porunci şi va fi târât pe faţă până ce va fi aruncat în foc. Cel pe care Allah l-a înzestrat cu averi şi le-a cheltuit pentru Allah va fi adus şi Allah îl va întreba: Ce-ai făcut pentru Mine în timpul vieţii? Acesta va spune: Am cheltuit averea pentru Tine. Atunci Allah îi va spune: Ai minţit! Tu ai cheltuit averea pentru a se spune despre tine că eşti darnic, ceea ce s-a şi întâmplat. Apoi se va porunci şi va fi târât pe faţă până ce va fi aruncat în foc.»” (Hadis cules de Muslim).

Allah Preaînaltul a spus în Sfântul Coran:

Spune: «Într-adevăr, Rugăciunea mea, ritualurile mele de adorare, viaţa mea şi moartea mea Îi aparţin lui Allah, Stăpânul lumilor! (Al-An’am: 163).

De asemenea, imamul Bukhari a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Faptele stau în intenţii. Fiecare om va primi răsplata în funcţie de intenţie. Cel care a emigrat cu intenţia de a câştiga bogăţiile acestei vieţi sau de a se căsători cu o femeie va primi ceea ce a intenţionat.”

Exemplu: intenţia transformă faptele obişnuite în ritualuri de adorare. Astfel, cel care are intenţia, înainte de a se căsători, de a obţine mulţumirea lui Allah este răsplătit pentru această intenţie şi transformă căsătoria într-un act de adorare.

sursa: islamromania.ro

Soucre Link

Hits: 1

0Shares