Contemplarea la Măreția lui Allah

    Cunostinte despre Allah si legatura inimii cu el Haideţi să cutreierăm versetele Quranice pentru a afla care este puterea lui Allah în diferitele colţuri ale Universului. Iata cateva exemple: – Seminţele care se aruncă în pământ se despică şi prind rădăcini, iar din ele iese viaţa, reprezentând trunchiuri, crengi, flori, roade din care […]

Cunostinte despre Allah si legatura inimii cu el

Haideţi să cutreierăm versetele Quranice pentru a afla care este puterea lui Allah în diferitele colţuri ale Universului. Iata cateva exemple:
– Seminţele care se aruncă în pământ se despică şi prind rădăcini, iar din ele iese viaţa, reprezentând trunchiuri, crengi, flori, roade din care mănâncă oamenii şi animalele.

Allah este Cel care face să se crape seminţele şi sâmburii. El dă viaţă la ceea ce este mort şi face să moară ceea ce este viu. Acesta este Allah! Cum, atunci, vă lăsati voi abătuţi de la El? (Al-An’am 6:95)
– Dimineaţa şi în tăcerea nopţii, în ordinea Soarelui şi a Lunii. Acest fenomen fiind menţionat în Quran, Surat Al-An’am 96:
El face să se ivească zorile şi a statornicit noaptea pentru odihnă şi Soarele şi Luna pentru socotirea timpului. Aceasta este hotărârea şi rânduiala Celui Puternic, Atoateştiutor. (Al-An’am 6:96)
– Priveşte la aspectul norilor cum i-a creat Allah, la grindina pe care o trimite din cer. Acestea fiind scrise în Surat An-Nur 43:
Nu ai văzut tu că Allah mână norii, apoi îi împreună pe ei, apoi îi face grămadă şi apoi vezi tu ploaia ivindu-se din ei? Si El face să coboare din cer, din munţii lui, grindină şi loveşte cu ea pe cine voieşte El şi o îndepărtează de la cine voieşte El. Iar scăpărarea fulgerului său aproape că răpeşte vederea. (An-Nur 24:43)
– Allah ne vorbeşte despre creaţiile Sale, despre umbră. In surat Al-Furqan versetele 45 şi 46 zice aşa:

Nu L-ai văzut pe Domnul tău cum a intins umbra? Si de ar fi voit El, ar fi lăsat-o nemişcată. Apoi am făcut soarele dovadă pentru ea.” Apoi o tragem către Noi uşor. (Al-Furqan 25:45, 46)

– Priveşte cum a orânduit Allah treburile celor vii şi celor morţi, a nopţii şi a zilei.

Spune:”O, Doamne, Stăpân peste toate! Tu dai stăpânia aceluia care voieşti Tu şi iei stăpânirea de la cel care voieşti Tu. Tu îl cinsteşti pe cel care voieşti Tu şi îl umileşti pe cel care voieşti Tu. In mâna Ta se află Binele şi Tu eşti Cel care are putere peste toate. Tu faci să intre noaptea în zi şi faci să intre ziua în noapte. Tu faci să se ivească viul din mort şi faci să se ivească mortul din viu şi tu îl dăruieşti cu cele necesare traiului pe cel care voieşti Tu, fără a tine socoteală. (Aal ‘Imran 3:26,27)
– Quranul nu ne arată doar puterea lui Allah în acest Univers, dar şi scopul pentru care a fost creat. Allah a creat acest pământ pentru folosul omului. Acest fapt fiind menţionat în Surat Al-Baqara 29:
El este Acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe pământ, apoi s-a înălţat în cer şi a tocmit cele şapte ceruri şi El este Atoateştiutor. (Al-Baqarah 2:29)
L-a creat pentru noi în aşa fel încât să fie potrivit cu natura noastră, structura noastră şi aceasta este ceea ce a numit Quranul supunere (SAKHARA).

Oare nu vedeţi voi că Allah v-a supus vouă câte sunt în ceruri şi câte sunt pe pământ şi v-a copleşit pe voi cu binefacerile Sale- atât cele văzute cât şi cele ascunse? Si sunt unii dintre oameni care discută despre Allah fără de ştiinţă, fără călăuzire şi fără carte care să-i lumineze! (Luqman 31:20)

Exista infinit de exemple pentru noi, lucruri care ne fac sa ne gandim, sa contemplam la Maretia si puterea lui Allah. E de ajuns doar sa privim in jurul nostru…

Sursa: islamcluj.ro

Soucre Link

Hits: 4

0Shares