Coranul se adresează intelectului

Coranul se adresează intelectului   Sfântul Coran se adresează intelectului așa cum se adresează și celorlalte facultăți lăuntrice ale omului. Acesta îl îndrumă pe om să mediteze la Univers și la funcționalitatea acestuia pentru a descoperi adevărata sa natură și obiectivul creației și astfel să cunoască atributele Sigurului lui Creator și să-și cunoască responsabilitățile sale […]

Coranul se adresează intelectului

 

Sfântul Coran se adresează intelectului așa cum se adresează și celorlalte facultăți lăuntrice ale omului. Acesta îl îndrumă pe om să mediteze la Univers și la funcționalitatea acestuia pentru a descoperi adevărata sa natură și obiectivul creației și astfel să cunoască atributele Sigurului lui Creator și să-și cunoască responsabilitățile sale ca făptură. Adevărata natură a universului reprezintă semne ale Creatorului.

univers-1Universul fiind deslușit astfel, individul capătă o credință adevărată care va fi îndeajuns de puternică și fermă încât să se opună oricărui atac subtil aruncat în fața lui, din partea materialiștilor, naturaliștilor și ateilor, sau a unei abordări materialiste a progresului științific. Toate avansurile științifice și tehnologice sunt pur și simplu fenomenele cosmosului scoase la iveală. Atunci când Cosmosul este perceput ca fiind un complex vast și infinit și o carte unitară și plină de înțeles, care-și descrie Singurul Autor, în loc să creeze suspiciune și nedumerire, toate aceste descoperiri și progrese consolidează credința, o adâncesc și o extind.

Nevoia fundamentală a omului este nevoia de credință, nevoia de recunoaștere și de adorare a Atotputernicul Dumnezeu, cu cele mai frumoase Nume și Atribute ale Sale și să se supună poruncilor Sale, care se manifestă în Univers și sunt revelate prin mesagerii Săi. Pentru a explica mesajul Coranului, ultima revelație a Atotputernicul Dumnezeu, adus și expus într-un mod perfect de ultimul mesager, Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și de Islam, ultima religie completă și desăvârșită pentru întreaga omenire.

 

sursa: Asociația Musulmanilor din România

Soucre Link

Views: 1

0Shares