Credinciosul

  Credinciosul în viața lumească și cea de Apoi   Safwan bin Muhriz Al-Mazini a relatat: „În timp ce mă plimbam cu Ibn ‘Umar (Allah să fie mulţumit de ei!), ţinându-l de mână, un bărbat a apărut deodată şi i-a spus: «Ce l-ai auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra […]

Credinciosul în viața lumească și cea de Apoi

Safwan bin Muhriz Al-Mazini a relatat: „În timp ce mă plimbam cu Ibn ‘Umar (Allah să fie mulţumit de ei!), ţinându-l de mână, un bărbat a apărut deodată şi i-a spus: «Ce l-ai auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând despre discuţiile confidenţiale (conversaţiile secrete)?». El a spus: «L-am auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: (În Ziua Judecăţii), Allah se va apropia de un credincios şi îl va ierta şi îi va acoperi (păcatele). Apoi Allah va spune: ´Ştii păcatul cutare? Ştii cutare?´. El va răspunde: ´Da, Domnul meu!´. Această discuţie va continua până când Allah îl va face să îşi mărturisească păcatele şi el va crede că este pierdut. Apoi Allah va spune: ´Ţi-am ascuns (păcatele tale pe pământ) şi te iert şi astăzi´. Apoi i se va da cartea care conţine faptele lui bune. În ceea ce priveşte necredincioşii şi ipocriţii, martorii vor spune: ´Aceştia sunt oamenii care nu au crezut în Domnul lor. Priveşte! Blestemul lui Allah este asupra  păcătoşilor´»”. Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari, Muslim şi Ibn Majah.

Îndurarea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul poate fi observată în această lume. O dovadă este că El ascunde păcatele unora, cu toate că El este Atotputernic, Atoateştiutor.

O altă dovadă este că El iartă aceleaşi păcate în Viaţa de Apoi.

De asemenea, El, Atotputernicul şi Gloriosul, îţi poate descoperi păcatele pentru a te pedepsi în această lume. Aşadar trebuie să ţinem cont întotdeauna că Allah ne vede.

Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Cu adevărat, credinciosul este pentru mine într-un loc bun. El Mă slăveşte chiar şi când îi iau sufletul dintre coaste»”. Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în cartea lui Ahmad – „Musnad”.

În acest hadis ni se evidenţiază că Allah Atotputernicul şi Gloriosul răsplăteşte suferinţa unui credincios în clipa morţii şi îl răsplăteşte şi mai mult pe cel care, în timpul acestei suferinţe a morţii, cauzată de Allah Atotputernicul şi Gloriosul, încă Îl slăveşte pe Allah Atotputernicul şi Gloriosul.

sursa: Centrul Cultural Islamic IslamulAzi

Soucre Link

Visits: 1

0Shares