De ce erau musulmanele puternice?

De ce erau musulmanele puternice?   Trebuie subliniat că nivelul înalt al activităților politice și sociale realizate de către femei în perioada islamică timpurie nu ar fi putut fi dobândite fără îndeplinirea a trei factori importanți și corelați: primul, recunoașterea abilității politice sau a competenței femeilor. Cum am văzut mai înainte, femeile erau considerate cetățeni […]

De ce erau musulmanele puternice?

 

Trebuie subliniat că nivelul înalt al activităților politice și sociale realizate de către femei în perioada islamică timpurie nu ar fi putut fi dobândite fără îndeplinirea a trei factori importanți și corelați: primul, recunoașterea abilității politice sau a competenței femeilor. Cum am văzut mai înainte, femeile erau considerate cetățeni cu drepturi depline, apte de a participa la toate activitățile politice (incluzând bay’a, șura, acordarea de azil, participarea la lupte și deținerea de poziții însemnate) și într-adevăr li se permiteau aceste lucruri; al doilea, această recunoaștere sau confirmare a luat avânt când femeile au devenit conștiente politic sau conștiente de responsabilitățile lor în societate. O conștiință pe care Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a angajat să o înalțe și să o promoveze printre toate femeile.

Acest lucru s-a întâmplat prin învățarea femeilor să studieze și prin încurajarea lor de a participa la adunările publice (în mod special la cele două sărbători, care adesea aveau loc în moschei) chiar și când ele erau în perioada menstruației, aceasta fiind o dovadă că în pofida faptului că femeile în anumite momente erau scutite de la actele de adorare zilnice obligatorii, faptul nu a dus la o diminuare în obligația lor de a participa la adunările anuale publice.

Din contră, ele erau indemnate să participe la sărbători și la Rugăciunea de vineri (Juma), care erau considerate ca întâlniri politice generale, în timpul cărora chestiuni importante, care priveau întreaga națiune, erau discutate și dezbătute. Acest fapt a oferit un nivel minim de conștiință politică și socială necesară pentru majoritatea dintre ele, mai ales celor care din cauza responsabilităților casnice nu puteau participa la Rugăciunea de vineri. Pentru a obține un beneficiu maxim pentru ele, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) obișnuia să le sfătuiască și să le călăuzească, în mod special atunci când a auzit că ele nu au putut să îl audă bine în timpul unei predici de Eid.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a susținut acele femei cu aptitudini speciale și un grad înalt de conștiință și ale căror circumstanțe le permiteau să participe la rugăciunile în grup periodice. De fapt, el le-a spus bărbaților (soților sau rudelor lor) să nu le împiedice de la a participa la rugăciunile de seară (maghrib) și noapte (isha), în timpul cărora se recita și explica Nobilul Coran. Asemenea ședințe au format bazele pentru educația lor religioasă, precum și conștiința lor politică și socială. În plus, pentru a le îndeplini nevoile intelectuale, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a ales o zi specială pentru acest grup de femei și obișnuia să le învețe principiile Islamului și alte chestiuni legate de religie.

De ce erau musulmanele puternice?

 

Aceasta a rezultat în înălțarea conștiinței de sine a femeilor musulmane și le-a mărit înțelegerea responsabilității lor în societate, ducând în final la o participare publică mai sporită; și al treilea, participarea politică ridicată a femeilor, care era condiționată de aptitudinile lor și nivelul lor de conștiință de sine a fost practicată într-un mediu social favorabil, care a stimulat-o și i-a dat avânt.

Acest mediu de susținere a fost rezultatul eforturilor concrete ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) pentru eradicarea oricăror practici sau obiceiuri, care ar fi împiedicat sau s-ar fi împotrivit progresului către o angajare mai largă a femeilor în societate. Prin urmare, el a împins înainte procesul de schimbare socială și s-a asigurat că societatea va accepta și va considera activitatea femeilor în sfera politică ca un bun și o contribuție valoroasă la o societate sănătoasă.

Acest lucru a fost realizat: prima dată, prin dispozițiile coranice și reglementările hadisurilor, amândouă încurajând femeile să fie energice și creative, pe când în același timp, îndemna bărbații să le ajute să își ducă la îndeplinire rolurile ca membre active și egale ale societății; în al doilea rând, prin exemplul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) de a se purta cu familia sa, în particular, și cu femeile companioane în general. El le-a încurajat constant să ia parte la toate aspectele vieții: sociale, politice, economice și religioase. Acest sprijin a avut ecou atunci când femeile, în special femeile medinite, și-au dovedit interesul și dorința de a participa la toate activitățile, creând astfel un model de urmat pentru alte femei. Prin acest fapt, ele au inițiat o cale pentru o schimbare socială radicală, care a permis mai mult spațiu și o mai mare mobilitate pentru femei în societate.

Textul de mai sus reprezinta un fragment din cartea Femeia musulmana, Editura Femeia Musulmana, Bucuresti, 2010.

Soucre Link

Views: 1

0Shares