DUMNEZEU L-A RIDICAT PE IISUS LA CER

DUMNEZEU L-A RIDICAT PE IISUS LA CER   Cei care se împotriveau mesajului lui Iisus au început să insufle bănuieli cârmuitorilor în privinţa sa şi să-i instige pe romani împotriva lui, dându-le de înţeles că în propovăduirea lui Isus s-ar afla sfârşitul împăratului şi distrugerea puterii sale. şi astfel au reuşit să-l determine pe guvernatorul […]

DUMNEZEU L-A RIDICAT PE IISUS LA CER

Cei care se împotriveau mesajului lui Iisus au început să insufle bănuieli cârmuitorilor în privinţa sa şi să-i instige pe romani împotriva lui, dându-le de înţeles că în propovăduirea lui Isus s-ar afla sfârşitul împăratului şi distrugerea puterii sale. şi astfel au reuşit să-l determine pe guvernatorul roman să dea porunca de a fi reţinut şi condamnat la moarte prin răstignire. Coranul relatează că Allah nu le-a îngăduit lor să-l prindă pe Isus, ci l-a mântuit de primejdia lor:

Și din pricina vorbelor lor: “Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!”, în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privinţa lui [Isus], au fost în îndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoştinţă sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. (An-Nisaa’ 4 : 157).

Sensul este că ei nu l-au ucis şi nici nu l-au răstignit, aşa cum au pretins şi cum s-a răspândit zvonul printre oameni, ci numai li s-a părut că l-au răstignit pe Isus, dar în realitate au răstignit pe altcineva. Iar aceia dintre oamenii Cărţii care au păreri diferite despre Isus se îndoiesc de adevărul răstignirii, căci nu au o dovadă categorică în această privinţă, ci numai presupun acest lucru.

Allah Preaînaltul a grăit:

De bună seamă, nu l-au omorât, / Ci Allah l-a înălţat la El” (4 : 157-158). şi Allah Preaslăvitul a mai grăit: “Când Allah a spus: “O, Isus! Eu îţi voi da o răsplată îmbelşugată, te voi înălţa la Mine, te voi mântui de cei care nu cred. (Aal `Imran 3 : 55).

Expresia “îţi voi da o răsplată îmbelşugată” înseamnă că Eu îţi voi da răsplata ta şi nu voi da putere nimănui ca să te ucidă. În aceasta se află dovada apărării lui Isus Christos – pacea asupra lui! – de duşmanii săi şi de încercarea de a-l ucide. Iar prin cuvintele “şi te voi înălţa la Mine” cei mai mulţi comentatori au înţeles că Allah l-a ridicat la El pe Isus, cu trupul şi cu duhul său.

Și a grăit Preaînaltul:

Acesta este Isus, fiul Mariei! Aceasta este povestea adevărată de care ei se îndoiesc! / Nu se cuvine ca Allah să-şi atribuie un fiu! Mărire Lui! Dacă El hotărăşte un lucru, atunci El zice “Fii!”, iar el este! (Maryam 19 : 34-35).

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Hits: 4

0Shares