Dumnezeu si creatia – partea 2

  În Coran, Dumnezeu stipulează în mod clar: „Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: «Adorați-L pe Allah și țineți-vă departe de Taghut!»” (Coran 16: 36). Când cei care venerează idoli sunt întrebaţi de ce se închină idolilor creaţi de om, ei întotdeauna răspund că nu venerează propriu-zis imaginea din […]

 

În Coran, Dumnezeu stipulează în mod clar:

„Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: «Adorați-L pe Allah și țineți-vă departe de Taghut!»” (Coran 16: 36).

Când cei care venerează idoli sunt întrebaţi de ce se închină idolilor creaţi de om, ei întotdeauna răspund că nu venerează propriu-zis imaginea din piatră, ci pe Dumnezeu care este prezent în ea. Ei pretind că idolul din piatră este doar un punct central pentru esenţa lui Dumnezeu şi nu este vorba despre Dumnezeu în sine! O persoană care a acceptat conceptul potrivit căruia Dumnezeu ar fi prezent în orice fel în creaţia Sa va fi obligat să accepte acest argument care sprijină idolatria. În acelaşi timp, o persoană care înţelege mesajul fundamental al Islamului şi implicaţiile sale nu ar fi de acord niciodată cu idolatria, indiferent de modul în care este ea explicată.

Aceia care s-au autoproclamat de-a lungul timpului ca fiind de natură divină s-au bazat pe convingerea greşită potrivit căreia Dumnezeu este prezent în om. Făcând un pas înainte, ei susţin că Dumnezeu este mai prezent în ei decât în ceilalţi dintre noi şi, prin urmare, ceilalţi oameni ar trebui să se supună lor şi să Îi slăvească asemeni lui Dumnezeu sau precum lui Dumnezeu concentrat în propria lor persoană. În mod similar, cei care au susţinut sfinţenia altora după moartea lor au câştigat adepţi dintre cei care acceptă falsa credinţă potrivit căreia Dumnezeu ar fi prezent în om.

Ar trebui să fie suficient de clar până în acest moment faptul că o persoană care a aprofundat mesajul fundamental al Islamului şi implicaţiile sale nu ar putea niciodată să aprobe slăvirea unei alte fiinţe umane, în nicio circumstanţă. Religia lui Dumnezeu, în esenţă, este un îndemn clar la adorarea Creatorului şi la respingerea adorării creaţiei în orice formă. Aceasta este semnificaţia motto-ului Islamului:

Laa Ilaaha Ill Allah. (Nu există alt Dumnezeu în afară de Allah.)

Rostirea cu sinceritate şi convingere a acestei expresii şi acceptarea Profetului îi asigură respectivei persoane trecerea la Islam, iar credinţa sinceră în aceasta îi garantează Paradisul. Ultimul Profet al Islamului a spus: „Oricine spune «Nu există alt Dumnezeu în afară de Allah» şi moare menţinându-şi această convingere va intra în Paradis.”

A crede cele afirmate în mărturisirea de credinţă presupune ca o persoană să-şi supună voinţa în fața voinței lui Dumnezeu în felul în care au propovăduit profeţii lui Dumnezeu. Presupune, de asemenea, ca acela care este credincios să renunţe la venerarea dumnezeilor falşi.

Soucre Link

Views: 1

0Shares