Existența lui Allah

    Semnele care dovedesc existenţa lui Allah sunt trei: a. Universul, b. Sfântul Qurân, c. Miracolele sau minunile a. Universul: Pe pământ se află semne pentru cei care cred cu putere, ca şi în voi înşivă! Oare voi nu vedeţi? (Adh-Dhariyat); Şi câte semne sunt în cer şi pre pământ pe lângă care [oamenii] […]

Semnele care dovedesc existenţa lui Allah sunt trei:
a. Universul,
b. Sfântul Qurân,
c. Miracolele sau minunile

a. Universul:

Pe pământ se află semne pentru cei care cred cu putere, ca şi în voi înşivă! Oare voi nu vedeţi? (Adh-Dhariyat);

Şi câte semne sunt în cer şi pre pământ pe lângă care [oamenii] trec, întorcându-şi faţa de la ele! (Yusuf 12:105);

Şi un semn pentru ei este şi noaptea! Noi tragem din ea ziua şi iată-i pe ei în întuneric, iar Soarele aleargă către un sălaş al lui. Aceasta este rânduiala Celui Atotputernic şi Atoateştiutor, iar pentru Lună am orânduit Noi faze, până ce ea devine ca un ciorchine bătrân de palmier. (Ya-Sin 36:37-39);

Şi printre semnele Lui sunt crearea cerurilor şi a pământului şi deosebirea limbilor voastre şi culorilor voastre. Intru aceasta sunt semne pentru cei ştiutori. Şi printre semnele Lui sunt somnul vostru în timpul nopţii şi zilei şi căutarea de către voi a harului Său. intru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care aud. (Ar-Rum 30:22-23).
In Univers există o multitudine de fenomene care d e m o n strează existenţa lui Allah.

b. Sfântul Qurân:

Şi zic ei: «De ce nu i se trimit lui minuni de la Domnul său?» Spune: «Ci minunile sunt numai la Allah, iară eu sunt doar un vestitor limpede.» Oare nu le este lor de ajuns că Noi ţi-am trimis ţie Cartea care este citită? (Al-ʽAnkabut 29:50-51);

Ba ea [constă din] versete limpezi păstrate în piepturile acelora cărora li s-a dat cunoaşterea.” (Surat Al-ʽAnkabut: 49); „Şi cum aţi putea voi să nu credeţi când vi se recită versetele lui Allah? (Aal ‘Imran 3:101).
Quran-ul este el însuşi un semn şi un miracol, iar verstele lui ne atrag atenţia asupra altor nenumărate semne din Univers şi aspra unor fenomenele pe care omul nu le poate pătrunde încă, pe care le-a numit miracole, fiind şi acestea alte semne.
In Sfântul Quran există numeroase indicii, fiecare dintre ele fiind de ajuns pentru a dovedi acelaşi fapt.

c. Miracolele sau minunile:

Şi între voi se află Trimisul Lui. (Aal ‘Imran 3:101);

Ceasul s-a apropiat şi Luna s-a despicat, însă când văd un semn ei se îndepărtează şi zic: «[Aceasta este] vrăjitorie neîntreruptă!»  (Al-Qamar 54:1-2);

O, neam al meu! Iată această cămilă de la Allah, care este un semn desluşit pentru voi. (Hud 11:64);

Şi [el va fi] trimis după aceea la fiii lui Israel [şi le va zice lor]: «Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre şi suflu asupra sa şi se va face o pasăre [vie], cu voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orb şi pe lepros şi-i voi învia pe cei morţi cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncaţi şi ceea ce păstraţi în casele voastre. in aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteţi credincioşi!» (Aal ‘Imran 3:49).
Miracolele constau în acele evenimente istorice care nu fac decât să dovedească existenţa lui Allah.

Allah le-a oferit oamenilor dovezi şi argumente limpezi, convigătoare, categorice:

[Şi a trimis] trimişi – vestitori şi prevenitori – pentru ca oamenii să nu mai aibă niciun fel de scuză faţă de Allah, după trimişi. (An-Nisa’ 4:165);

Ei vor zice: «Oare nu v-au adus vouă Trimişii voştri dovezi limpezi?» Şi ei vor răspunde: «Ba da!» Ei vor zice: «Atunci rugaţi-vă!» Dar ruga necredincioşilor nu va fi decât în deşert. (Ghafir 40:50).

Sursa: rasarit.com

Soucre Link

Hits: 1

0Shares