Familia în contextul înțelegerii islamice

Khurram Murad   Familia reprezintă unitatea fundamentală a sistemului general al ordinii sociale islamice. Ea se bucură de cel mai înalt statut şi de cel mai puternic prestigiu. Ea este izvorul întregii rase umane, originea culturii, societăţii şi civilizaţiei umane. Procreerea este posibilă datorită diviziunii pe sexe şi instituţionalizării ei în cadrul familiei. Familia reprezintă […]

Khurram Murad

 

stick-familyFamilia reprezintă unitatea fundamentală a sistemului general al ordinii sociale islamice. Ea se bucură de cel mai înalt statut şi de cel mai puternic prestigiu. Ea este izvorul întregii rase umane, originea culturii, societăţii şi civilizaţiei umane.

Procreerea este posibilă datorită diviziunii pe sexe şi instituţionalizării ei în cadrul familiei.

Familia reprezintă o instituţie care are la bază inspiraţia divină, în sensul în care ea a început să existe din momentul creării omului.

O, voi, oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei şi care a răspândit din cele două fiinţe mulţi bărbaţi şi femei! (An-Nisaa’ 4: 1)

Un bărbat şi o femeie, tocmai în virtutea faptului că sunt diferiţi şi, totuşi, complementari, sunt capabili să formeze unitatea familiei, esenţială pentru împlinirea individuală şi realizarea binelui comun. Familia devine astfel adăpostul individului şi piatra de temelie a societăţii.

În Islam, familia cultivă şi întăreşte credinţa într-un singur Dumnezeu. Ea prezervă şi transmite valorile şi cultura.

Familia asigură un mediu stabil pentru evoluţia şi împlinirea individului şi îmbogăţeşte viaţa fiecărui membru al său, oferindu-i grija şi comunicarea de care el sau ea are nevoie.

Cu toate acestea, ca orice altă instituţie, familia poate supravieţui doar dacă rolurile din cadrul ei sunt clar diferenţiate şi respectate cu stricteţe.

Deoarece doar femeile pot naşte copii, chiar dacă nicio altă diferenţă dintre bărbat şi femeie nu ar fi acceptată, Islamul consideră că femeia deţine responsabilitatea principală în ceea ce priveşte căminul şi familia, iar bărbatul este responsabil în primul rând pentru viaţa din afara casei. Orice instituţie are nevoie de un conducător, iar rolul de cap de familie şi responsabilitatea de a susţine economic familia îi revine bărbatului. Această diviziune primară a rolurilor nu presupune că bărbaţii nu trebuie să participe la rezolvarea treburilor casnice sau că femeile nu au niciun rol în societate. Şi în cadrul căminului femeia împarte puterea şi responsabilitatea cu capul familiei; mai mult, chiar poate deveni ea însăşi cap de familie, dacă situaţia o cere.

 

 

sursa: IslamulAzi

Soucre Link

Views: 1

0Shares