FAMILIA ÎN ISLAM

FAMILIA ÎN ISLAM   Familia, unitatea de bază a civilizaţiei, se află  acum  la nivel  mondial  în  faza de dezintegrare. Sistemul familial islamic menţine drepturile soţului, soţiei şi ale copiilor într-un echilibru perfect. Normele morale Qur’anice promovează  comportamentul deschis, generozitatea şi dragostea într-un sistem familial organizat. Pacea şi securitatea oferite de o familie stabilă au o […]

FAMILIA ÎN ISLAM

Familia, unitatea de bază a civilizaţiei, se află  acum  la nivel  mondial  în  faza de dezintegrare. Sistemul familial islamic menţine drepturile soţului, soţiei şi ale copiilor într-un echilibru perfect. Normele morale Qur’anice promovează  comportamentul deschis, generozitatea şi dragostea într-un sistem familial organizat. Pacea şi securitatea oferite de o familie stabilă au o importanţă deosebită şi sunt esenţiale în evoluţia spirituală a membrilor săi.

Printre musulmani se găsesc cu greu „case de bătrâni“. Efortul de a-i ajuta pe părinţii tăi într-un moment dificil din viaţa lor este considerat o onoare şi o binecuvântare. În Islam, nu este de ajuns ca noi să ne rugăm pentru părinţii noştri, ci trebuie să fim foarte înţelegători, să ne amintim că şi ei s-au sacrificat pentru noi  când eram copii neajutoraţi. Mamelor li se acordă un respect deosebit. Când părinţii noştri ajung la o anumită vârstă, trebuie trataţi cu respect şi compasiune.

În Islam, ajutorul acordat părinţilor reprezintă o îndatorire importantă, a doua după rugăciune. Nu este frumos să îţi arăţi iritarea faţă de ei, când, fie cu voia sau fără voia lor, devin dificili la bătrâneţe. Allah Preaînaltul spune:

„Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le zice lor «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. Şi din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei şi îndurării şi spune: «Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut când am fost mic.»“ (Al-’Isra: 23-24).

Soucre Link

Views: 1

0Shares