Ii multumim lui Allah

Ii multumim lui Allah Gabriela Guettat Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:   „El lasă să intre pe cine voieşte sub Îndurarea Sa, iar nelegiuiţilor le-a pregătit chin dureros. ” (Surat Al-‘Insan, 76:31)   Dragele mele, să Îi mulțumim lui Allah Preaînaltul, pentru că ne-a ales şi facem parte dintre cele care CRED, alhamdulilleh! […]

Ii multumim lui Allah

Gabriela Guettat

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:
„El lasă să intre pe cine voieşte sub Îndurarea Sa, iar nelegiuiţilor le-a pregătit chin dureros. ”

(Surat Al-‘Insan, 76:31)
Dragele mele, să Îi mulțumim lui Allah Preaînaltul, pentru că ne-a ales şi facem parte dintre cele care CRED, alhamdulilleh!
Allah Preaînaltul, Creatorul nostru, ne-a prezentat Creația Sa şi ne-a informat atât despre ceea ce este pe Pământ, cât şi despre ceea ce este aflat în interiorul Pământului, ca şi despe ceea ce este între cer şi Pământ.
El subhanahu wa ta’ala ne-a supus Creaţia Sa, astfel încât noi să putem trăi pe Pământ într-o ambianţă desăvârşită cu Soarele, Luna, stelele, în general, cu întreg Universul.
Allah Preaînaltul a creat Universul din iubire pură pentru creaturile sale:
„Allah este Cel care a creat cerurile şi Pământul şi a pogorât din cer apa, cu care scoate pentru voi din roade mijloc de vieţuire. El a supus pentru voi corabiile care plutesc pe mare, la Porunca Sa şi a supus pentru voi râurile. ~ Şi a supus pentru voi Soarele şi Luna, amândouă urmându-şi cursul fără oprire, şi a supus pentru voi noaptea şi ziua. ”

(Surat Ibrahim, 14:32-33)
SubhanAllah ya Rabby!
„Noi” ce vă cerem în schimbul tuturor aceste beneficii? Un singur lucru pe care toată creația Sa îl realizează în fiecare zi, fără ca noi să ne dăm seama!
„Îl preamăresc cele şapte ceruri şi Pământul şi cei care se află în ele şi nu este nimic care să nu-L preamărească şi să nu-I aducă laude, însă, voi nu pricepeţi preamărirea lor. Dar El este Blând, Iertator [Halim, Ghafur]. ”

(Surat Al-‘Isra’, 17:44)
Ya Allah, iartă-ne!
„Şi-L preamăreşte tunetul aducându-I laudă, şi Îngerii, cu teamă de El. Şi El trimite trăsnetele cu care loveşte pe cine voieşte, pe când ei se ceartă asupra lui Allah, în vreme ce El este de temut pentru Puterea Sa. ”

(Surat Ar-Ra’d, 13:13)
În acea noapte, tunetele Îl adoră pe Domnul lor, în timp ce noi dormim…
Ya Allah, iartă-ne!
„Înaintea lui Allah se prosternează [toţi aceia] care sunt în ceruri şi pe Pământ, cu voie şi fără voie şi la fel şi umbrele lor dimineaţa şi la asfinţit.”

(Surat Ar-Ra’d, 13:15)
Da! Ne prosternăm înaintea Măririi Tale Ya Rabby!
Aceia și acelea care Îl glorifică pe Allah Preaînaltul în timpul zilei și în timpul ultimei părţi a nopții nu pot fi nefericiţi. Aceia și acelea care se supun Cuvintelor lui Allah Preaînaltul atunci când sunt în uşurinţă sau în dificultate, nu poate fi nefericiţi, iar aceia și acelea care fac un efort pentru a merge la întâlnirea cu Allah Gloriosul nu pot fi nefericiţi.
„Noi nu ţi-am pogorât Coranul pentru ca tu să fii nefericit.”

(Surat Ta-Ha, 20:2)
Coranul cel Glorios este leac pentru inimile noastre bolnave, iar ascultându-l ne luminează cu Lumina sa Divină:
„El a zis: «Coborâţi amândoi din el [din Paradis]! Va veţi fi toţi duşmani unul altuia! Apoi, dacă va mai veni la voi o calauzire din partea Mea, acela care va urma Calea Mea cea dreaptă nu va rătăci şi nu va fi nefericit.”

(Surat Ta-Ha, 20:123)
Nu sunt Cuvintele lui Allah Divine, prin care El subhanahu wa ta’ala ne ghidează inimile?
„Aceasta este Cartea, cea fără îndoiala; Ea este Călăuza pentru cei smeriţi…”

(Surat Al-Baqara, 2:2)
„Spune: «Cine este duşman lui Gavriil?» El l-a pogorât [Coranul] în inima ta, cu îngaduinţa lui Allah, adeverind ceea ce se află dinaintea lui, ca îndreptare şi bunăvestire pentru credincioşi.”

(Surat Al-Baqara, 2:97)
Cu siguranță, Allah Preaînaltul este Generos cu noi: ne dăruieşte fără a aștepta nimic în schimb. El subhanahu wa ta’ala este Răbdător, cu neascultarea noastră și este Iertătorul. El, Preaînaltul, ne onoreză pe noi, fiii lui Adam, aleihi sallam, dându-ne sub comandă întreaga Sa Creație.
Însă, cu toate acestea, noi îi vom rămâne nerecunoscători.
„Şi v-a dat El din toate câte le-aţi cerut. Şi de aţi socoti binefacerile lui Allah, nu le-aţi putea număra. Dar omul este cu adevărat nelegiuit şi necredincios. ”

(Surat Ibrahim, 14:34)
În ciuda nerecunoștinței noastre manifestate zi de zi, Allah Preaînaltul îi lasă pe Îngerii Săi, aleihum sallam, să se roage pentru noi.
„Cei ce poartă Tronul şi cei care-l înconjoară Îl preamăresc pe Domnul lor, aducându-I laudă, cred în El şi cer iertare pentru cei care cred: «Doamne! Tu Îţi întinzi peste toate lucrurile îndurarea şi ştiinta Ta. Deci, iartă-i pe cei care Îţi cer iertare, se căiesc şi urmează Calea Ta şi păzeşte-i de chinul Iadului.» ”

(Surat Ghafir, 40:7)
„Doamne! Si fă-i pe ei să intre în Grădinile Edenului, pe care Tu le-ai promis, ca şi pe cei care au fost evlavioşi dintre părinţii lor, soţiile lor şi urmaşii lor, căci Tu eşti Cel Puternic [şi] Înţelept [Al-‘Aziz, Al-Hakim]. ~ Si păzeşte-i pe ei de cele rele! Iar acela pe care-l păzeşti de rele, în Ziua Aceea, de acela Te-ai îndurat. Şi aceasta este marea izbândă!”

(Surat Ghafir, 40:8-9)
Ya Allah, binecuvântează pe cei ce cheamă şi îţi cer favorurile Tale, creaturile au nevoie cu atâta disperare!
Ya Allah, acceptă dua-urile pe care Îngerii Tăi, aleihum sallam, le fac în favoarea noastră și fă-ne sa fim de cei care se căiesc!
„Deci fii statornic, căci făgăduinţa lui Allah este adevăr, cere iertare pentru păcatul tău şi preamăreşte-L pe Domnul tău cu laudă, atât spre seară cât şi spre dimineaţă! ~ Aceia care discută despre versetele lui Allah, fără să le fi venit lor nici o dovadă, nu au în piepturile lor decât numai îngâmfare şi ei nu vor atinge ţelul lor. Deci caută ocrotire la Allah, căci El este Cel care Aude [şi] Cel care Vede [As-Sami’, Al-Basir]! ~ Crearea cerurilor şi a Pământului este mai mare decât crearea oamenilor, dar cei mai mulţi oameni nu ştiu. ~ Nu sunt deopotrivă cel care este orb şi cel care vede; nici cei care cred şi împlinesc fapte bune [nu pot fi deopotrivă] cu cel care săvârşeşte o faptă rea. Dar cât de rar vă aduceţi voi aminte! ~ Ceasul va veni, fără îndoială, însă cei mai mulţi oameni nu cred. ~ Şi Domnul vostru zice: «Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliţi.» ~ Allah este Cel care v-a făcut vouă noaptea, ca să vă odihniţi în ea, şi ziua, ca să vedeţi desluşit(81). Allah este Cel plin de îndurare faţă de oameni, însă cei mai mulţi dintre oameni nu sunt mulţumitori. ~ Acesta este Allah, Domnul vostru, Creatorul tuturor lucrurilor. Nu există altă divinitate afară de El. Cum se poate să vă întoarceţi? ”

(Surat Ghafir, 40:55-62)
Soucre Link

Views: 1

0Shares