ÎNVELIŞUL ATMOSFERIC AL PĂMÂNTULUI

Adnan Ash-Sharif Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări [ale pământului] şi în sufletele lor înşişi, astfel încât să le fie limpede că, el [Coranul], este Adevărul. Oare nu este de ajuns că Domnul tău este Martor la toate? (Fussilat: 53). “Am fost o comoară ascunsă si am voit să fiu […]

Adnan Ash-Sharif

Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări [ale pământului] şi în sufletele lor înşişi, astfel încât să le fie limpede că, el [Coranul], este Adevărul. Oare nu este de ajuns că Domnul tău este Martor la toate? (Fussilat: 53).

“Am fost o comoară ascunsă si am voit să fiu cunoscut şi, de aceea, am creat făpturile pe el, ca să Mă cunoască “  (Hadis sacru)

“De ce a fost creat Universul? Ce L-a determinat pe Creator să creeze Universul pe care îl cunoaştem? Ce a fost înainte de existenţa Universului?

Lumea perfecţiunii şi a temporalităţii… lumea armoniei absolute… Doar principiul primordial era acolo, în inexistenţă… O forţă nelimitată, fără început sau sfârşit …

Apoi, într-o clipă măreaţă, Creatorul a decis să facă o oglindă a existenţei Sale şi a fost Universul … Oare aşa să fi fost începutul? Probabil că ştiinţa nu o va spune direct, însă ştiinţa în tăcerea ei s-ar putea să fie o dovadă a simţămintelor noastre interioare”.  Jean Guyton, filozof contemporan

 

ÎNVELIŞUL ATMOSFERIC AL PĂMÂNTULUI ÎN CORANUL CEL SFÂNT

images

Învelişul atmosferic al pământului este un scut protector care înconjoară pământul din toate părţile. Alături de soare, de apă, de plante, de particularităţile astronomice şi geologice ale pământului, este unul din factorii principali care a făcut posibilă viaţa pe suprafaţa planetei pământ, spre deosebire de celelalte plante din sistemul solar. Studiul ştiinţific despre învelişul atmosferic a început în cea de a doua jumătate a secolului XVll şi omul continuă să mai descopere şi astăzi informaţii despre acest scut protector care a contribuit la transformarea pământului într-un “pat”, “loc de odihnă” şi “aşternut” pentru fiinţele care trăiesc pe faţa lui. Coranul cel Sfânt s-a referit la învelişul atmosferic în numeroase versete, numindu-l “un acoperiş ridicat”, “un acoperiş bine păzit”, “cerul cel mai de jos”, “şapte ceruri întărite”, “şapte ceruri”, “şapte straturi”, “şapte ceruri unul peste altul”, “cerul cu revenirea ploii”, “cerul bine întocmit” – aşa cum constatăm din versetele următoare:

El este Acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe pământ, apoi, s-a înălţat în cer şi a tocmit cele şapte ceruri şi El este Atoateştiutor. (Al-Baqarah 2: 29).

Şi Noi am făcut cerul ca un acoperiş bine păzit şi totuşi ei sunt fără băgare de seamă la minunile Lui. (Al-Anbiyaa` : 32).

Deasupra voastră, am făcut Noi şapte straturi. Şi Noi nu suntem cu nebăgare de seamă faţă de creaţii. (Al-Mu`minun: 17).

Apoi, s-a întors către cer – care era un fum – şi i-a zis lui şi pământului: Veniţi amândoi, de voie sau fără de voie!” Şi au răspuns ei: “Venim, supunându-ne de bunăvoie !”/ Şi le-a hotărât El să fie şapte ceruri, în două zile, şi a orânduit fiecărui cer menirea sa. Şi am împodobit Noi cerul cel mai jos cu candele, în chip de strajă. Aceasta este orânduiala Celui Puternic şi Atoateştiutor. (Fussilat: 11-12).

Allah este Cel care a creat şapte ceruri şi tot atâtea pământuri. Între ele coboară porunca [Sa], pentru ca să ştiţi că Allah este cu putere peste toate şi că Allah cuprinde toate lucrurile cu ştiinţa [Sa]. (At -Talaq: 12).

Acela care a creat şapte ceruri unul peste altul, fără să vezi nici o nepotrivire în creaţia Celui Milostiv. Întoarce-ţi privirea! Oare vezi tu vreo  crăpătură? ( Al-Mulk: 3).

Oare nu aţi văzut voi cum a creat Allah şapte ceruri, unul peste altul? (Nuh: 15).

Oare nu se uită ei spre cerul de deasupra lor cum l-am înălţat Noi şi l-am înfrumuseţat şi cum nu are el nici un fel de crăpături? (Qaf: 6).

Pe cerul cel bine întocmit! (Adh-Dhariyat: 7 ).

Pe cerul cel cu revenirea [ploii]. (At-Tariq : 11).

În versetele enumerate cunoscătorul învelişului atmosferic al pământului găseşte principiile de bază ale acestei ştiinţe, aşa cum a descoperit-o omul cu numai puţin timp în urmă.

Cât despre musulmanul neinformat în privinţa detaliilor stiinţifice ale structurii învelişului atmosferic, aceste lucruri nu-i vor deveni vizibile decât dacă, printr-un studiu ştiinţific simplu al informaţiilor cuprinse în fiecare verset şi în lumina istoriei descoperirii lor de către om, i se va arăta miracolul ştiinţific coranic, prin intermediul căruia vom găsi dovada indiscutabilă a existenţei Creatorului şi a faptului că Sfântul Coran reprezintă Cuvântul lui Allah Preaînaltul. Prin aceasta dovedim de asemenea stupiditatea logicii acelora care se îndoiesc de Allah, de Coranul cel Sfânt şi de ştiinţa lui, fără să se bazeze pe vreo dovadă. De asemenea, îl transferăm pe musulman de la credinţa instinctivă la credinţa statornică bazată pe ştiinţă, căci orice credinţă adevărată este în opinia noastră şi mai ales în secolul XX rezultatul unui studiu ştiinţific al versetelor lui Allah, înainte de a fi o chestiune afectiv – emoţională. Nu există angajare faţă de învăţăturile Islamului fără o credinţă adevărată şi nu există credinţă adevărată fără un argument categoric, iar argumentele categorice sunt constantele ştiinţifice coranice, adeverind spusele lui Allah Preaînaltul:

Şi cei cărora li s-a dat ştiinta văd că ceea ce ţi s-a timis de către Domnul tău, este Adevărul care călăuzeşte către calea Celui Puternic şi Celui Vrednic de Laudă. (Saba: 6);

Aceasta este o vestire pentru oameni, pentru ca să fie preveniţi prin ea şi pentru ca să ştie că El este un Dumnezeu Unic şi să ia aminte cei înzestraţi cu judecată! (Ibrahim : 52 ).

Şi s-a relatat că profetul Muhammad a spus: “Şi oare este Coranul de folos, fără de ştiinţă?”.

 

_____________________________

Centrul Cultural Islamul Azi

Soucre Link

Views: 3

0Shares