Luna Rajab

Luna Rajab Luna Rajab este a şaptea lună a calendarului Islamic şi, de asemenea, una dintre cele patru luni sfinte, alături de Dhul Qa’da, Dhul Hijja şi Muharram. Este numită şi Rajab Al-Haram (luna cea sfântă), pentru că, în timpul acesteia, este interzisă lupta, după cum Allah subhanahu wa ta’ala ne spune în Coranul cel […]

Luna Rajab

Luna Rajab este a şaptea lună a calendarului Islamic şi, de asemenea, una dintre cele patru luni sfinte, alături de Dhul Qa’da, Dhul Hijja şi Muharram. Este numită şi Rajab Al-Haram (luna cea sfântă), pentru că, în timpul acesteia, este interzisă lupta, după cum Allah subhanahu wa ta’ala ne spune în Coranul cel Nobil:

     „Numărul lunilor lui Allah este de douăsprezece luni, în Cartea lui Allah, din ziua când El a făcut Cerurile şi Pământul. Patru dintre ele sunt sfinte (49). Aceasta este religia cea dreaptă. Şi nu săvârşiţi în timpul lor nedreptate împotriva sufletelor vo astre! …” (Surat At-Tawba, 9:36)

     Explicaţia numărului din paranteză:

    49) Dhul Qa’da, Dhul Hijja, Rajab şi Muharram.

 

Abu Bakr, radhi Allahu anhu, a relatat că ProfetulMohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus în Predica sa de Adio:

   „Timpul se schimbă la intervale regulate şi face aceasta la fel ca în Ziua în care Allah a creat Cerul şi Pământul. Anul este format din douăsprezece luni, din care patru sunt sfinte, trei dintre acestea sunt consecutive – Dhul Qa’da, Dhul Hijja şi Muharram – şi Rajab Mudar,  aflată  între  Jumada  şi Shaban.”         [relatat de Bukhari şi Muslim]  

Este numită şi luna Rajab Mudar, după numele tribului Mudar, care acorda un respect deosebit acestei luni şi obişnuia să îi păstreze ordinea exactă în calendar,  spre       deosebire  de restul arabilor, care obişnuiau să schimbe ordinea lunilor în funcţie de momentul în care se aflau, dacă erau în război sau nu. De aceea, Allah subhanahu wa ta’ala spune despre aceasta, în Coranul cel Glorios:

     „Schimbarea [lunilor] nu este altceva decât o sporire a necredinţei. Prin aceasta, cei care nu cred sunt duşi în rătăcire. Un an ei o îngăduiesc şi un an o socotesc sfântă, pentru ca să potrivească numărul [lunilor] pe care Allah le-a socotit sfinte. Astfel îngăduiesc ei ceea ce a oprit Allah. Faptele lor rele le sunt înfrumuseţate. Şi Allah nu călăuzeşte neamul de necredincioşi.” (Surat At-Tawba, 9:37)

Ibn Faris a spus în Mu’jam Maqayis Al-Lughah că numele de «rajab» înseamnă sprijinirea şi consolidarea unui lucru cu alt lucru. De asemenea, numele de «rajab» apare şi în expresia „Rajabtu’l-shay”, care înseamnă «a venera».

În timpul Jahiliyyei, oamenii obişnuiau să numească luna Rajab cu numele de Munassil Al-Asinnah, însemnând „cel care face vârfurile ascuţite ale armelor care urmează să fie ridicate”. În acest sens, Abu Raja Al-Ataridi a relatat:

   „Obişnuiam să luăm o piatră şi, dacă găseam o altă piatră mai bună, o aruncam pe prima şi o luam pe cea de a doua şi dacă nu găseam nicio piatră, făceam o grămadă din murdărie, apoi aduceam o oaie, al cărei lapte îl împrăştiam peste grămada de murdărie, după care făceam Tawaf în jurul acesteia. Când era luna Rajab, îi spuneam Munassil Al-Asinnah (însemnând „cel care face vârfurile ascuţite ale armelor care urmează să fie ridicate”) şi, deşi nu lăsam deoparte nicio suliţă sau săgeată, obişnuiam să scoatem capătul de metal şi să îl punem deoparte, pe parcur-sul lunii Rajab. …” [relatat de Bukhari]

Bayhaqi a relatat:

   „Oamenii din perioada Jahiliyyei obişnuiau să venereze aceste luni sacre şi în special luna Rajab şi nu se luptau în această perioadă.”

  Luna Rajab este o lună sfântă

Lunile sacre au un statut special, iar aceasta se aplică şi lunii Rajab, care, la rândul ei, este o lună sfântă. Allah subhanahu wa ta’ala spune în Coranul cel Nobil:

   „O, voi, cei care credeţi! Nu pângăriţi rânduielile lui Allah, nici luna sfântă (4), nici animalele de jertfă, nici zgărzile, nici pe cei care se îndreaptă spre Casa Sfântă, căutând har şi mulţumire la Domnul lor! …” (Surat Al-Ma’ida, 5:2)

  Explicaţia numărului din paranteză, din verset:

    4) Nu vă este îngăduit războiul în cele patru luni oprite: Dhul Qa’da, Dhul Hijja, Muharram şi Rajab.

Aceasta înseamnă să nu încălcaţi sacralitatea acestei luni, pe care Allah subhanahu wa ta’ala v-a poruncit-o şi să o respectaţi, iar această oprire se referă, de asemenea, şi la faptele josnice. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:

 „… Şi nu săvârşiţi în timpul lor nedreptate împotriva sufletelor voastre! …” (Surat At-Tawba, 9:36),

însemnând în timpul celor patru luni sacre. De aceea, trebuie avută o foarte mare grijă în privinţa acestor patru luni considerate sfinte, pentru că Allah subhanahu wa ta’ala le-a oferit un statut special, interzicând comiterea oricărei fapte josnice din această perioadă, tocmai pentru a respecta sanctitatea acestora. Orice păcat comis în aceste luni este mult mai grav şi mai mare decât orice alt păcat comis într-o cu totul altă perioadă.

 Lupta în timpul lunilor sfinte

Allah subhanahu wa ta’ala spune în Coranul cel Sfânt:

„Te întreabă despre luna cea sfântă şi lupta în timpul ei. Spune: «Lupta într-însa e mare păcat …»” (Surat Al-Baqara, 2:217)

Nu este permisă lupta în timpul lunilor sfinte, însă, dacă lupta a fost începută înainte de venirea acestora şi este vorba de apărarea propriilor case şi vieţi, atunci se continuă şi în timpul lunilor sacre. Astfel, atunci când este vorba de auto-apărare, lupta este permisă. Dacă teritoriul credincioşilor este atacat în această perioadă, este obligatoriu pentru aceştia să se apere, indiferent de momentul în care se află.

 

www.frumusetea-islamului.blogspot.ro

Soucre Link

Views: 0

0Shares