MINUNILE LUI IISUS

MINUNILE LUI IISUS   Când Iisus i-a chemat pe fiii lui Israel la Allah Preaînaltul şi le-a poruncit să fie recunoscători şi i-a oprit de la ceea ce este reprobabil, ei i s-au împotrivit cu toţii şi l-au acuzat de minciună. Atunci Allah l-a ajutat pe el să facă o serie de minuni şi acestea […]

MINUNILE LUI IISUS

Când Iisus i-a chemat pe fiii lui Israel la Allah Preaînaltul şi le-a poruncit să fie recunoscători şi i-a oprit de la ceea ce este reprobabil, ei i s-au împotrivit cu toţii şi l-au acuzat de minciună. Atunci Allah l-a ajutat pe el să facă o serie de minuni şi acestea sunt relatate şi în Coran:

“Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre şi suflu asupra sa şi se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. şi-i voi tămădui pe orb şi pe lepros, şi-i voi învia pe morţi, cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncaţi şi ceea ce păstraţi în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteţi credincioşi! / Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine şi vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! / Allah este Stăpânul meu şi Stăpânul vostru. Aşadar, adoraţi-L pe El! Aceasta este o cale dreaptă!” (Aal `Imran 3 : 49-51).

Există şi o altă minune pe care Coranul ne-o relatează:

“[Aminteşte-ţi tu] când apostolii au zis: “O, Iisus, fiu al Mariei, poate, oare, Domnul tău să ne coboare o masăservită din cer?” El le-a zis: “Fiţi cu frică de Allah, dacă sunteţi credincioşi!” / Ei au zis: “Voim să mâncăm din ea, ca să se liniştească inimile noastre şi ca să ştim că tu ne-ai spus nouă numai adevărul şi să fim întru aceasta printre martori”. / Atunci a zis Iisus, fiul Mariei: “O, Allah, Stăpân al nostru! Coboară-ne nouă o masă servită din cer ca să ne fie nouă sărbătoare – pentru cel dintâi şi pentru cel din urmă dintre noi – şi semn de la Tine! şi blagosloveşte-ne pe noi cu cele de ospăţ, căci Tu eşti Cel mai bun dintre cei care hrănesc!” / şi i-a răspuns Allah: “O voi coborî vouă, dar pe acela care nu va crede nici după aceasta îl voi osândi cu un chin cu care nu voi mai pedepsi pe nimeni din toate lumile!” (Al-Ma’idah 5 : 112-115).

Minunile lui Iisus – pacea asupra lui! – au fost potrivite pentru oamenii din vremea sa, care negau Duhul. Minunea sa era de tipul propovăduirii sale care consta în chemarea la educaţia spiritului şi la credinţa în înviere şi în existenţa unei alte vieţi, în care cel care a săvârşit bine va fi răsplătit după binele său, iar cel care a săvârşit rău va fi răsplătit  după răul său.

Soucre Link

Visits: 1

0Shares