Muhammad și ceilalți profeți

Muhammad și ceilalți profeți Prin ce se deosebeşte Muhammad – Pacea fie asupra lui! – de ceilalţi profeţi?   a) El a fost ultimul trimis al lui Allah. b) Allah a reînviat prin el aceeaşi religie adevărată, care a fost transmisă de către toţi profeţii anteriori . c) Mesajul original a fost deformat şi divizat […]

Muhammad și ceilalți profeți

Prin ce se deosebeşte Muhammad – Pacea fie asupra lui! – de ceilalţi profeţi?

a) El a fost ultimul trimis al lui Allah.

b) Allah a reînviat prin el aceeaşi religie adevărată, care a fost transmisă de către toţi profeţii anteriori .

c) Mesajul original a fost deformat şi divizat în religii diferite de către oameni, din diferite epoci, care au recurs la interpolări şi adaosuri. Aceste elemente străine au fost eliminate de către Allah iar Islamul, în forma lui pură şi originală, a fost transmis omenirii prin Muhammed, Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască.

d) Deoarece nu va mai exista nici un trimis după Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască, Cartea revelată lui, a fost păstrată cuvânt cu cuvânt, astfel încât să fie o sursă de călăuzire pentru toate timpurile.

El v-a orânduit vouă religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care ţi-am revelat-o ţie şi am prescris-o pentru Avraam şi Moise şi Isus: “Întemeiaţi religia şi nu vă despărţiţi întru ea! (Ash-Shura: 13).

Cei care nu au crezut dintre oamenii Cărţii, ca şi idolatrii, nu au încetat să nu creadă, până nu le-a venit lor Dovada cea limpede: Un trimis din partea lui Allah, care să le citească foi curăţite, în care sunt scripturi cu judecată dreaptă. (Al-Bayyinah: 1-3).

Într-adevăr, Noi am pogorât Quranul şi Noi îi vom fi păzitori! (Al-Hijr: 9).

Dar acesta este un Quran glorios, pe o Tablă păstrată (de Allah). (Al-Buruj: 21-22).

Este un fapt stabilit că prezentul text al Quranului este acelaşi, care a fost prezentat de către profetul Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – şi nu a suferit nici o schimbare de-a lungul timpului. Profetul (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască) avea grijă ca, mesajul divin să fie transcris imediat ce îi era revelat, acest proces continuând până la moartea sa.

Aceste transcrieri au fost adunate într-o carte, alcătuită şi păstrată de către primul calif. Cel de-al treilea calif, a deţinut mai multe copii ale acestui text, pe care le-a distribuit în diverse centre ale lumii islamice. Toate acele copii ale Quranului, începând de atunci, oriunde şi oricând au fost scrise sau tipărite, au urmat acelaşi text. Profetul (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască) s-a bucurat din prima zi de recitarea Quranului la rugăciune, alături de credincioşi. Mulţi dintre companionii Profetului (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască), ştiau Quranul pe de rost şi fiecare dintre ei memora cel puţin o parte din Quran în timpul vieţii Profetului (Pacea fie asupra lui!) De atunci, a devenit o tradiţie recitarea Quranului în întregime, în perioada rugăciunilor “tarawih” în luna Ramadan, în toate ţările musulmane, unde sute de mii de oameni ştiu Quranul pe de rost.

Nici o altă carte religioasă nu a fost atât de bine păstrată, în memorie sau în scris, astfel încât, nimeni nu poate avea nici cea mai mică îndoială privind autenticitatea sa.

e) Viaţa lui Muhammed (Pacea asupra lui!) şi maniera în care s-a comportat, au fost, de asemenea, înregistrate într-o formă unică de către companioni şi, mai târziu, de către culegătorii de tradiţii în culegerile de Hadis. Niciodată nu a fost alcătuită o culegere de date, evenimente din viaţă, fapte şi spuse mai complet şi autentic despre vreun profet sau personalitate istorică.

Pe scurt, tradiţia a fost înregistrată astfel: oricine care atribuie ceva Profetului (Pacea asupra lui!) trebuie să citeze numele unor persoane prin intermediul cărora pretinde că a primit informaţia. Lanţul naratorilor parcurge înapoi drumul până la persoana de la care provine tradiţia. Naratorul iniţial trebuia să fie o persoană, care avea acces direct la Profet (Pacea asupra lui!) şi ar fi putut fi un martor şi observator direct al unui eveniment sau destinatar al unor spuse. Tradiţia a fost astfel adunată, fiind înregistrat un lanţ de naratori, pe lângă relatarea vieţii acestora.

În prezent, noi putem verifica orice detaliu privind viaţa Profetului (Pacea asupra lui!) convingându-ne de învăţăturile lui întocmai.

f) În acest fel, Quranul şi Sunna (Tradiţia Profetului) au alcătuit o sursă sigură şi demnă de încredere pentru cunoaşterea Islamului, sprijinul şi călăuzirea lui.

Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

Soucre Link

Views: 2

0Shares