Noe – Pacea asupra lui! -2

Partea a doua   Ibn Kathir   În Surat Hud se spune: Noi l-am trimis pe Noe la neamul său [şi a zis el]: „Eu sunt pentru voi prevenitor limpede, ~ Pentru ca voi să nu-L adoraţi decât pe Allah, căci eu mă tem pentru voi de chinul unei zile dureroase”. ~ Dar au zis […]

Partea a doua

Ibn Kathir

În Surat Hud se spune:

Noi l-am trimis pe Noe la neamul său [şi a zis el]: „Eu sunt pentru voi prevenitor limpede, ~ Pentru ca voi să nu-L adoraţi decât pe Allah, căci eu mă tem pentru voi de chinul unei zile dureroase”. ~ Dar au zis căpeteniile din neamul lui, care nu au crezut: „Noi nu vedem în tine decât un om ca şi noi şi nu vedem să te fi urmat pe tine decât aceia care sunt vrednici de dispreţ dintre noi şi fără pic de chibzuinţă. Noi nu vedem să aveţi nici un merit faţă de noi, ci vă socotim mai degrabă nişte mincinoşi! [Coran 11:25-27]

  A zis el: „O, neam al meu! Ce credeţi voi? Dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu şi El mi-a dat îndurare de la El, dar ochilor voştri ea le scapă, oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâţi? ~ O, neam al meu! Eu nu vă cer vouă vreo avere în schimb, căci răsplata mea nu se află decât la Allah. Şi nici nu-i voi alunga eu pe cei care cred, căci ei Îl vor întâlni pe Domnul lor. Însă eu văd că voi sunteţi un neam de ignoranţi! ~ O, neam al meu! Cine mă va ajuta pe mine împotriva [pedepsei] lui Allah dacă eu i-aş alunga? Voi nu vă daţi seama? ~ Şi eu nu vă spun că eu am comorile lui Allah şi eu nu ştiu neştiutul. Nici nu spun că eu sunt un înger şi nici nu spun acelora pe care ochii voştri îi dispreţuiesc că Allah nu le va dărui lor bine. Allah ştie mai bine ce se află în sufletele lor, iar eu aş fi, aşadar, dintre cei nelegiuiţi! [Coran 11:28-31]

Au zis ei: „O, Noe! Te-ai certat cu noi şi prea mult te-ai certat. Adu-ne nouă cele cu care ne ameninţi, dacă tu eşti dintre cei care spun adevărul!” ~ Le-a răspuns el: „O să vi le aducă Allah dacă El voieşte, iar voi nu-L veţi putea împiedica! ~ Şi sfatul meu nu vă este spre folos – de aş vrea să vă sfătuiesc – dacă Allah voieşte să vă ducă în rătăcire. El este stăpânul vostru şi la El veţi fi întorşi!” ~ Sau zic ei: „L-a născocit!” Spune: „Dacă eu l-am născocit, atunci eu răspund pentru păcatul meu, însă eu sunt slobod de cele pe care le săvârşiţi!  [Coran 11:32-35]

 Şi i s-a revelat lui Noe: „Nu vor crede din neamul tău decât aceia care deja au crezut, dar tu nu te întrista pentru ceea ce fac ei! ~ Şi fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după inspiraţia Noastră şi nu-Mi mai pomeni despre cei care au fost nelegiuiţi, căci ei sunt înecaţi!” ~ Lucra el la corabie şi de câte ori trecea pe lângă el câte o căpetenie din neamul său, îl luau în derâdere. Însă el le-a zis: „Dacă râdeţi de noi, vom râde şi noi de voi, asemenea cum râdeţi. ~ Şi veţi afla voi cui îi va veni chinul care-l va umili şi peste cine va veni chinul dăinuitor! [Coran 11:36-39]

Iar când a venit porunca Noastră şi s-a învolburat cuptorul, am spus Noi: „Adu pe ea din fiecare [seminţie] câte doi soţi şi familia ta – afară de cei împotriva cărora hotărârea a fost deja dată -, şi pe cei care au crezut”. Însă nu au crezut împreună cu el decât puţini. ~ Şi a zis el: „Urcaţi-vă pe ea! În numele lui Allah va fi mersul ei şi oprirea ei! Domnul meu este Iertător, Îndurător! [Coran 11:40,41]

Și când a purces cu ei printre valuri ca munţii, l-a strigat Noe pe fiul său, care stătea deoparte: „O, fiul meu! Urcă împreună cu noi, nu fi laolaltă cu necredincioşii!” ~ Dar a răspuns [fiul]: „Voi găsi refugiu pe un munte ce mă va apăra de apă”. I-a zis [atunci]: „Astăzi nu este apărător de porunca lui Allah, afară de acela cu care El este îndurător!” Şi valurile i-au despărţit pe ei doi, iar el a fost printre cei înecaţi! [Coran 11:42,43]

  Şi s-a grăit: „O, pământule! Înghite apa ta!” şi „O, cerule! Încetează [cu ploaia]!” Şi a scăzut apa şi s-a împlinit porunca, iar ea s-a aşezat pe muntele Al-Judi. Şi s-a grăit: „Piară neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi L-a chemat Noe pe Domnul său şi a zis: “Doamne, fiul meu este din familia mea! Făgăduinţa Ta este Adevărul, iar Tu eşti cel mai drept dintre cei drepţi!” ~ A zis: „O, Noe! El nu este din stirpea ta. Aceasta [pe care a săvârşit-o el] este o faptă necinstită. Nu-mi cere aceea despre care tu nu ai ştiinţă! Eu te îndemn pentru ca tu să nu fi printre cei nepricepuţi! [Coran 11:44-46]

Atunci a zis: „Doamne, eu caut iertare la Tine că Te întreb despre ceea ce nu s-ar cuveni să Te întreb, iar de nu mă vei ierta şi nu vei fi îndurător cu mine, voi fi printre cei pierduţi”. ~ S-a fost zis: „O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu binecuvântări asupra ta şi asupra comunităţilor ce se vor ivi dintre acei care sunt cu tine. Iar alte comunităţi le vom lăsa să aibă parte de bucurie trecătoare şi pe ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de la Noi. ~ Acestea sunt câteva veşti despre cele neştiute [de oameni], pe care Noi ţi le revelăm şi pe care nu le-aţi ştiut nici tu, nici neamul tău, mai înainte de aceasta. Deci fii răbdător, căci sfârşitul va fi al celor temători [de Allah]!  [Coran 11:47-49]

Allah Preaputernicul a grăit în Surat Al-Anbiya:

Şi [adu-ţi aminte de] Noe, când a chemat el, mai înainte, şi i-am răspuns Noi şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de spaima cea mare. ~ Şi l-am ajutat Noi împotriva neamului care ţinea semnele Noastre de minciună. Ei erau un neam rău şi i-am înecat pe ei cu toţii. [Coran 21:76,77]

În Surat Al-Mu’minun se spune:

Noi l-am trimis pe Noe la neamul său şi el a zis: „O, neam al meu! Adoraţi-L voi pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afară de El. Oare nu vă temeţi voi?” ~ Şi au zis căpeteniile neamului său, care nu au crezut: “Acest nu este decât un om asemenea vouă, care voieşte să se ridice deasupra voastră. Dacă Allah ar fi voit, ar fi făcut să coboare îngeri. Noi n-am auzit aceasta de la străbunii noştri din vechime! ~ [Au zis unii dintre ei]: „Acesta nu este decât un bărbat posedat. Deci aşteptaţi voi până la un timp! [Coran 23:23-25]

Şi a zis el: „Doamne! Ajută-mă pe mine, fiindcă ei mă învinuiesc de minciună!” ~ Şi i-am revelat Noi: „Fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după revelaţia Noastră! Iar când va veni porunca Noastră şi va clocoti cuptorul, atunci du pe ea din fiecare [specie] câte o pereche şi familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a rostit cuvântul! Şi nu vorbi cu Mine pentru aceia care s-au purtat cu nelegiuire, căci ei sunt înecaţi! [Coran 23:26,27]

Şi după ce te vei aşeza tu şi cei care sunt cu tine pe corabie, atunci spune: „Mărire lui Allah care ne-a izbăvit pe noi de neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi mai spune: „Doamne, alege pentru mine un loc de coborâre binecuvântată, căci Tu eşti cel mai bun dintre coborâtori!” ~ Întru aceasta sunt semne, iar Noi suntem ispititori. [Coran 23:28-30]

Allah grăieşte în Surat Aş-Şu’ara:

 Neamul lui Noe i-a socotit pe trimişi mincinoşi, ~ Atunci când fratele lor Noe le-a zis: „Oare nu aveţi voi frică?” ~ Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de încredere, ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi nu vă cer pentru aceasta nici o răsplată, căci răsplata mea Îi revine Domnului lumilor. ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! [Coran 26:105-110]

Dar ei au zis: „Oare să-ţi dăm ţie crezare, când pe tine te urmează cei mai josnici [oameni]?” ~ A zis el: „Eu nu am cunoştinţă de ceea ce fac ei, Socoteala lor nu este decât la Domnul meu, dacă măcar aţi pricepe. ~ Şi eu nu îi alung pe credincioşi: ~ Eu nu sunt decât un prevenitor limpede”. ~ Au zis ei: „Dacă nu încetezi, Noe, vei fi dintre cei loviţi cu pietre! [Coran 26:111-116]

 A zis el: „Doamne, neamul meu mă socoteşte mincinos, ~ Deci hotărăşte între mine şi între ei şi mântuieşte-mă pe mine împreună cu cei credincioşi!” ~ Atunci l-am mântuit Noi pe el împreună cu cei care erau cu el în arca încărcată ~ Şi apoi i-am înecat pe cei rămaşi. ~ Întru aceasta este un semn, dar cei mai mulţi dintre ei nu au fost credincioşi. ~ Iar Domnul tău este Atotputernic [şi] Îndurător.  [Coran 26:117-122]

În Surat Al-Ankbut se spune:

Şi Noi l-am trimis pe Noe la neamul său şi a rămas printre ei o mie de ani fără cincizeci de ani. Şi i-a apucat pe ei potopul, pentru că au fost nelegiuiţi. ~ Şi i-am mântuit Noi pe el şi pe locuitorii corăbiei şi am făcut Noi [această întâmplare] un semn pentru lumi. [Coran 29:14,15]

În Surat As-Saffat se spune:

Şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de nenorocirea cea mare, ~ Şi i-am făcut pe urmaşii săi singurii care au rămas. ~ Şi am lăsat Noi pentru neamurile care au venit după ele [această binecuvântare]: ~ „Pace asupra lui Noe în toate veacurile!” ~ Astfel îi răsplătim Noi pe binefăcători. ~ El a fost unul dintre robii Noştri dreptcredincioşi. ~ Apoi i-am înecat Noi pe ceilalţi. [Coran 37:76-82]

În Surat Al-Qamar se spune:

 Înainte de ei, au ţinut de minciună neamul lui Noe şi ei l-au socotit mincinos pe robul Nostru şi au zis: „[El este] un nebun!” Şi el a fost ocărât [de necredincioşi]. ~ Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: „Eu sunt învins! Fă să fie biruitoare [cauza Ta]!” ~ Şi am deschis Noi porţile cerului pentru o apă ce a curs potop ~ Şi am făcut să ţâşnească izvoare din pământ şi astfel s-a întâlnit apa, după o poruncă ce a fost hotărâtă. [Coran 54:9-12]

Şi Noi l-am dus [pe Noe pe corabia] cea durată din scânduri şi cuie, ~ Care plutea sub ochii Noştri, [drept] răsplată pentru cel ce a fost tăgăduit. ~ Şi am lăsat-o Noi ca un semn [de prevenire]. Dar oare se află cine să ia aminte? ~ Şi cum a fost chinul Meu şi prevenirile Mele? ~ Noi am făcut Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare se află cine să ia aminte? [Coran 54:13-17]

Şi, în cele din urmă, Allah a revelat un întreg capitol (sură) despre Noe şi despre neamul său, după cum urmează:

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, [zicându-i]: „Îndeamnă neamul tău, înainte de a se abate asupra lui o osândă dureroasă!” ~ A zis el: „O, neam al meu! Eu sunt pentru voi un prevenitor limpede, ~ Adoraţi-L pe Allah, fiţi cu frică de El şi daţi-mi ascultare! ~ El vă va ierta o parte din păcatele voastre şi vă va da vouă răgaz până la un termen hotărât. Însă când va veni termenul hotărât de Allah, el nu va mai putea fi amânat, dacă voiţi să ştiţi! [Coran 71:1-4]

El a zis: „Doamne, eu am chemat neamul meu, noaptea şi ziua, ~ Însă chemarea mea nu a făcut decât să le sporească fuga. ~ Şi de câte ori i-am chemat ca să le ierţi lor, ei şi-au vârât degetele în urechi, s-au înfăşurat în veşmintele lor şi au stăruit şi s-au arătat cu mare trufie; ~ Apoi i-am chemat cu glas tare; ~ Apoi le-am vorbit lor deschis şi le-am vorbit lor în taină ~ Şi le-am zis lor: „Rugaţi-vă de iertare Domnului vostru, căci El este Iertător, ~ Pentru ca El să trimită asupra voastră cerul cu ploaie din belşug ~ Şi pentru ca să vă dăruiască vouă averi şi copii şi să vă dea vouă grădini şi să vă dea vouă pâraie!  [Coran 71:5-12]

Ce este cu voi că nu vă rugaţi lui Allah, aşa cum se cuvine, ~ După ce El v-a creat pe voi în [mai multe] faze? ~ Oare nu aţi văzut voi cum a creat Allah şapte ceruri, unul peste altul ~ Şi a făcut Luna să le fie lor lumină şi a făcut Soarele ca o candelă? ~ Allah v-a făcut pe voi să răsăriţi asemenea ierburilor, din pământ, ~ Apoi vă va aduce pe voi înapoi la el şi vă va face să ieşiţi cu adevărat. ~ Şi Allah v-a făcut vouă pământul ca un covor, ~ Pentru ca voi să umblaţi pe el, pe cărări largi! [Coran 71:13-20]

Noe a zis: „Doamne, ei s-au arătat cu nesupunere faţă de mine şi îl urmează pe acela ale cărui averi şi ai cărui copii nu fac decât să-i sporească pierderea! ~ Şi ei au născocit un vicleşug prea mare ~ Şi au zis: „Nu-i părăsiţi niciodată pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi niciodată pe Wadd şi pe Suwa’ şi pe Yaguth şi pe Ya’uq şi pe Nasr!” ~ Ei i-au adus pe mulţi în rătăcire. [Doamne,] nu le spori nelegiuiţilor decât rătăcirea! [Coran 71:21-24]

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Hits: 1

0Shares