Noe – Pacea asupra lui! -3

  Partea a treia Ibn Kathir   Din pricina păcatelor lor ei au fost înecaţi şi vor fi duşi să intre în Foc şi nu au aflat pentru ei ajutoare afară de Allah!” ~ Şi Noe a zis: „Doamne, nu lăsa pe pământ nici un sălăşluitor într-o casă, dintre necredincioşi, ~ Căci, dacă-i vei lăsa […]

Partea a treia

Ibn Kathir

Din pricina păcatelor lor ei au fost înecaţi şi vor fi duşi să intre în Foc şi nu au aflat pentru ei ajutoare afară de Allah!” ~ Şi Noe a zis: „Doamne, nu lăsa pe pământ nici un sălăşluitor într-o casă, dintre necredincioşi, ~ Căci, dacă-i vei lăsa [în viaţă], ei îi vor duce în rătăcire pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât păcătoşi necredincioşi! ~ Doamne! Iartă-mă pe mine şi pe părinţii mei şi pe cel care intră în casa mea cu credinţă, ca şi pe dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase, şi nu le spori nelegiuiţilor decât pierderea! [Coran 71:25-28]

Am menţionat şi mai înainte Hadisul relatat de Ibn Abbas, şi anume: „Au existat zece Qarn între Adam şi Noe şi ei toţi au trăit urmând calea islamului.” (Al-Bukhari) Am spus de asemenea că prin Qarn se înţelege fie un secol, fie o generaţie, fie un neam de oameni.

După neamurile drept-credincioase, oamenii au început treptat să slăvească idoli. Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas. Acesta din urmă a explicat acest verset:

Şi au zis: „Nu-i părăsiţi niciodată pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi niciodată pe Wadd şi pe Suwa’ şi pe Yaguth şi pe Ya’uq şi pe Nasr!” [71:23]

El a zis: „Acestea erau numele unor oameni cucernici ce se aflau printre ei. După moartea acestora, Satana i-a amăgit pe oameni să înalţe statui pe locurile unde aceştia obişnuiau să stea şi să le numească după numele lor. Şi aşa au făcut, însă ei nu au fost slăviţi decât în momentul în care neamul acesta s-a stins din viaţă şi noul neam s-a abătut de la dreapta Cunoaştere.” Ibn Abbas a spus: „Mai târziu, acei idoli au fost slăviţi de către arabi.”

Ibn Jarir a relatat că Muhammed bin Qais a spus: „Au existat oameni cucernici în perioada dintre Adam şi Noe şi aceştia au avut urmaşi ce i-au luat drept modele. După ce au murit, urmaşii lor au spus: «Dacă am putea să le facem lor statui, va fi mai plăcut şi pentru noi în slăvirea noastră [n.t. pentru Allah] şi ne vor aminti şi de ei.» Astfel că au înălţat statui înfăţişându-i pe aceştia.

Însă când neamul acesta a murit şi un altul s-a ridicat, Iblis a pătruns în gândurile lor spunându-le: «Strămoşii voştri i-au venerat şi datorită slăvirii acestora obţineau ploaie, aşadar de ce nu faceţi şi voi acelaşi lucru?» Şi astfel au început ei să-i slăvească.”

Abul-Mutahhir a relatat: „Oamenii l-au menţionat pe Yazid bin Al-Muhallab şi aceştia erau alături de Abu Ja’far (Al-Baqir) în timpul rugăciunii. Când a terminat rugăciunea, le-a zis: «L-aţi menţionat pe Yazid bin Al-Muhallab; el a fost ucis într-un ţinut unde pentru prima oară au fost slăviţi idoli. Apoi l-a menţionat pe Wadd şi a zis: „Acesta a fost un om cucernic, iubit de neamul său. Însă când a murit, neamul său a înconjurat mormântul lui în Babilon şi a fost copleşit de durere. Când Iblis a văzut durerea pricinuită de moartea lui, s-a arătat lor sub înfăţişare umană şi le-a zis: „Am văzut mâhnirea voastră la moartea acestui om, astfel că aş putea eu înălţa o statuie asemenea lui chiar în acest loc, pentru a vă putea reaminti de el!” Aceştia au răspuns: „Da!” Astfel că a făcut o statuie având înfăţişarea acestuia. Au înălţat-o în locul lor de întrunire şi astfel şi-au amintit de el. Când Iblis a observat promptitudinea cu care îşi aminteau de el, le-a sugerat:

«Să construiesc eu o statuie care să aibă înfăţişarea lui în casa fiecăruia dintre voi, astfel încât fiecare dintre voi să-şi amintească de el în casa sa?» Şi ei au fost de acord. Generaţiile următoare au văzut ce făcuseră părinţii lor pentru a-şi aduce aminte de el. Totuşi copiii lor nu aveau nici cea mai mică idee despre cum îl pomeniseră părinţii lor, astfel că treptat-treptat l-au luat drept zeul lor. Primul care va fi slăvit în locul lui Allah a fost Wadd, idolul pe care îl numiseră astfel.»”

În concluzie, fiecare idol a fost slăvit de un grup diferit de oameni. Şi după mai multe veacuri, oamenii au început să-şi facă idoli pentru ei înşişi, astfel încât autoritatea lor să fie pe deplin recunoscută; şi aceştia au fost slăviţi în locul lui Allah.

Soucre Link

Hits: 1

0Shares