PĂZITORII IADULUI

Omar Suleyman Al-Ashqar   Cei ce stau deasupra Iadului sunt îngeri puternici şi severi care niciodată nu ies din cuvântul lui Allah Preaînaltul care i-a creat. Ei transmit tot ceea ce El le porunceşte, aşa cum Allah spune: O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile voastre de un Foc ale cărui […]

Omar Suleyman Al-Ashqar

Cei ce stau deasupra Iadului sunt îngeri puternici şi severi care niciodată nu ies din cuvântul lui Allah Preaînaltul care i-a creat. Ei transmit tot ceea ce El le porunceşte, aşa cum Allah spune:

O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile voastre de un Foc ale cărui vreascuri sunt oamenii şi pietrele şi peste care sunt îngeri neînduplecaţi şi aspri, care nu se răzvrătesc împotriva lui Allah în ceea ce le porunceşte şi care fac ceea ce li se porunceşte. (Coran 66: 6).

Ei sunt în număr de 19, aşa cum Allah spune:

Îl voi face să ardă în focul Iadului?! Şi de unde să ştii ce este focul Iadului? El nu lasă şi nu cruţă, Arzând şi înnegrind pielea şi peste el veghează nouăsprezece! (Coran 74: 26-30).

Acest număr i-a captivat pe necredincioşi (kuffaar), care au crezut că pot să treacă cu uşurinţă peste un număr atât de mic, dar nu şi-au dat seama că unul dintre aceşti îngeri are puterea să se confrunte singur cu întreaga omenire. Din acest motiv, Allah spune în următorul verset:

Şi nu am pus Noi ca păzitori peste Foc decât îngeri şi nu am stabilit numărul lor decât ca încercare pentru cei care nu cred… (Coran 74: 31).

Ibn Rajab afirmă: „Ceea ce se ştie şi este clar atât pentru generaţiile mai vechi, cât şi pentru cele mai noi (As-Salaf wal-Khalaf) este că încercarea a venit când numărul îngerilor a fost revelat şi necredincioşii au crezut că era posibil să îi ucidă. Credeau că o să poată să lupte cu ei şi să le facă faţă. Ei nu au ştiut că omenirea toată nu poate să facă faţă nici măcar unuia dintre ei“.

Aceşti îngeri sunt aceia pe care Allah i-a numit păzitorii Iadului:

Şi cei care se vor afla în Foc vor zice către păzitorii Gheenei: «Rugaţi-vă Domnului vostru ca să ne uşureze nouă chinul [măcar] pentru o zi!» (Coran 40: 49).

Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

Soucre Link

Views: 1

0Shares