POGORÂREA LUI IISUS PE PĂMÂNT ÎNAINTE DE SOSIREA ZILEI JUDECĂŢII

POGORÂREA LUI IISUS PE PĂMÂNT ÎNAINTE DE SOSIREA ZILEI JUDECĂŢII   Pogorârea lui Iisus pe pământ este unul din cele mai importante semne ale apropierii Zilei Judecăţii. El va coborî, bucurându-se încă de prima lui viaţă pe care i-a dăruit-o Allah şi va întări stâlpii Legii Islamului cu care a venit profetul Muhammad – acel […]

POGORÂREA LUI IISUS PE PĂMÂNT ÎNAINTE DE SOSIREA ZILEI JUDECĂŢII

Pogorârea lui Iisus pe pământ este unul din cele mai importante semne ale apropierii Zilei Judecăţii. El va coborî, bucurându-se încă de prima lui viaţă pe care i-a dăruit-o Allah şi va întări stâlpii Legii Islamului cu care a venit profetul Muhammad – acel mesaj care anulează toate rânduielile anterioare – fiindcă mesajul lui este o confirmare a mesajului lui Muhammad, fără ca el să mai fie confirmat cu ajutorul vreunei noi revelaţii de la Allah Preaputernicul şi Preaînaltul.

Acest lucru este confirmat atât de Coranul cel sfânt, cât şi de Tradiţia [Sunnah] cea curată despre Profet.

Allah Preaînaltul a grăit:

“Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărţii care să nu creadă în el, înaintea morţii sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor” (4 : 159).

Sensul este că nu va mai rămâne nici unul dintre oamenii Cărţii, după ce se va pogorî Isus – pacea asupra lui!

Există, de asemenea, numeroase tradiţii [hadis-uri], dintre care le menţionăm pe următoarele:

1. Cei doi şeihi – Al-Bukhari şi Muslim – au relatat, preluând de la Abu Hurayrah, că profetul Muhammed a zis: “Jur pe Acela în mâinile căruia se află sufletul meu că este aproape să coboare printre voi fiul Mariei ca judecător drept, şi el o să sfarme crucea, o să omoare porcul, o să oprească războiul şi bunurile se vor revărsa atât de mult, încât să nu le mai primească nimeni şi o singură prosternare să fie mai bună decât această lume cu tot ceea ce se află în ea”. Apoi, mai zice Abu Hurayra: “Citiţi, dacă voiţi, ceea ce a grăit Allah Preaînaltul: “Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărţii care să nu creadă în el, înaintea morţii sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor”.

2. Muslim a consemnat, preluând de la Huzayfa: “Profetul Muhammed a venit la noi în timp ce noi ne sfătuiam şi ne-a întrebat: Despre ce vorbiţi voi? Am zis: Vorbeam despre Ceasul. Atunci el a zis: El nu va veni înainte ca voi să vedeţi zece semne: fumul – exegeţii au apreciat că este vorba de fumul despre care Coranul a pomenit atunci când Allah a grăit:

“Deci, aşteaptă o zi în care cerul va veni cu un fum învederat” (Ad-Dukhan 44 : 10)

– Antichrist; animalul (ad-dabla); soarele răsărit de la Apus; pogorârea lui Isus, fiul Mariei; Iagug şi Magug; trei despicături de pământ – o despicătură în partea de răsărit, o despicătură în partea de apus şi o despicătură în Peninsula Arabă; iar ultima dintre acestea este un foc care va porni din Yemen şi-i va alunga pe oameni către locul lor de adunare”.

3. Muslim a relatat un hadis de la An-Nawas ben Sam’an, care a spus că profetul Muhammed :s: a zis în legătură cu Antichrist: “(…) şi în vreme ce el [Antichristul] va fi astfel, Allah îl va trimite pe Mesia, fiul Mariei, şi el va pogorî în minaretul cel alb de la răsărit de Damasc, acoperit cu două straie, ţinând mâinile sale pe aripile a doi îngeri… Şi nu se cuvine ca un necredincios să simtă suflarea lui fără să moară. Iar suflarea lui ajunge până în zarea lui. şi el îl urmăreşte (pe Antichrist) până ce îl va prinde la poarta oraşului Ludd şi-l va omorî. Apoi va veni la Iisus un neam de oameni pe care Allah i-a apărat de ei şi le va mângâia feţele lor şi le va vorbi despre treptele lor din Rai”.

4. Ahmed a relatat că Abu Hurayra a spus că profetul Muhammad a zis: “Profeţii sunt fraţi, mamele lor sunt diferite, însă religia lor este una singură. Iar eu sunt cel mai apropiat dintre oameni de Isus, fiul Mariei, căci între mine şi el nu a fost nici un alt profet. Şi el va pogorî, iar când îl veţi vedea, o să-l cunoaşteţi: el este un bărbat de înălţime mijlocie, alb-roşcat, cu două straie pe el; capul lui parcă picură, cu toate că nu l-a udat. Şi va lovi el crucea şi va omorî porcul şi va pune birul şi-i va chema pe oameni la Islam. Iar Allah va nimici în vremea lui toate religiile, afară de Islam, iar Mesia îl va nimici pe Antichrist şi va rămâne pe pământ patruzeci de ani, iar după aceea va muri şi se vor ruga musulmanii pentru el.”

De aceea, toţi musulmanii au crezut în pogorârea lui Isus, fiul Mariei, în vremurile cele din urmă, în modul şi cu calităţile pe care le-a pomenit profetul Muhammad, ca şi în faptul că el s-a urcat la cer cu trupul său viu, aşa cum a arătat Allah Preaînaltul şi Preaputernicul în Coranul cel sfânt cu toată limpezimea.

Încheiem istoria despre Isus cu discuţia care va avea loc între el şi între Allah Preaslăvitul în Ziua Învierii, aşa cum se relatează în Coran: “şi când va zice Allah:

“O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor: “Luaţi-mă pe mine şi pe mama mea drept dumnezei în locul lui Allah?” el îi va răspunde: “Mărire Ţie! Eu nu aş fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! Dacă aş fi spus, ai şti, căci Tu doară ştii ce este în sufletul meu, pe când eu nu ştiu ce este în sufletul Tău! Doară Tu eşti Marele ştiutor al celor neştiute! / Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit: “Adoraţi-L pe Allah, Domnul meu şi Domnul vostru!” şi am fost martor împotriva lor atâta vreme cât m-am aflat printre ei. şi după ce m-ai luat la Tine, ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, căci Tu eşti Martor tuturor lucrurilor!” (Al-Ma’idah 5 : 116-117).

Soucre Link

Visits: 3

0Shares