Primordiala este credinta

Demirel Gemaledin   Allah Preaînaltul voieşte ca oamenii să trăiască în linişte şi  prosperitate pe pământ şi într-o fericire veşnică în Lumea de Apoi. Tocmai de aceea a poruncit oamenilor să facă doar lucruri folositoare. A interzis acele lucruri care aduc nenorociri unei singure persoane sau unei comunităţi întregi. Prima poruncă a lui Allah Preaînaltul […]

Demirel Gemaledin

Allah Preaînaltul voieşte ca oamenii să trăiască în linişte şi  prosperitate pe pământ şi într-o fericire veşnică în Lumea de Apoi. Tocmai de aceea a poruncit oamenilor să facă doar lucruri folositoare.

A interzis acele lucruri care aduc nenorociri unei singure persoane sau unei comunităţi întregi. Prima poruncă a lui Allah Preaînaltul este ca oamenii să aibă credinţă în suflete. De această credinţă au nevoie toţi oamenii. Credinţa este indispensabilă pentru toţi.

„Iman” (credinţa) este un cuvânt de origine arabă, având sensul de a crede în ceva sau în cineva, a şti că cineva este drept şi cinstit. În islam însă acest cuvânt are o semnificaţie mult mai largă  şi înseamnă credinţa în Allah  şi în faptul că Muhammed (pacea  şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) este trimisul lui Allah. De asemenea ‘iman’ mai înseamnă credinţa atât în mesajele scurte, cât  şi în cele lungi transmise de Allah Preaînaltul prin Trimisul Său, exact aşa cum au fost transmise acestea, fără nici o denaturare.

Cei care posedă o credinţă nestrămutată sunt aceia care arată cea mai mare supuşenie faţă de Allah Preaînaltul. Indiferent de situaţie, aceştia urmează fără  şovăire  şi cu un suprem devotament drumul arătat de Bunul Allah. Ei îşi dedică, cu hotărâre şi dârzenie, inimile lor strădaniei de a putea intra în voia lui Allah şi fac tot ce le stă în putinţa să se ferească de mânia Lui. Aşa cum o inscripţie poate fi durabilă atunci când este gravată în marmură, tot aşa  şi adevăratul iman este gravat în inimile credincioşilor.  Iman mai înseamnă ca un musulman să încerce să pună în practică toate vorbele spuse de Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!, să le accepte din toată inima, adică să creadă în ele.

Fiecare musulman trebuie să asculte de profetul Muhammed (pacea  şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)  şi să meargă neabătut pe drumul indicat de el. Acest drum este şi drumul arătat de Coranul cel Sfânt. Iată că acest drum este Islamul însuşi.

Islam înseamnă deci supunere absolută faţă de Allah  şi adorarea exclusivă a lui Allah. Dar islamul mai înseamnă să te conformezi lui, ceea ce presupune o credinţă nestrămutată, apoi mai înseamnă însuşirea, asimilarea temeinică a islamului, îndeplinirea în întregime a îndatoririlor obligatorii (fard) impuse de islam, evitarea cu cea mai mare atenţie a lucrurilor neîngăduite (haram), îndeplinirea Tradiţiilor Profetice (sunna)  şi neacceptarea unor lucruri nepermise (mekruh) de islam. De asemenea, trebuie abordată cu grijă  şi lucrurile permise (mubah) de islam. Temelia religiei noastre este credinţa. Allah Preaînaltul nu primeşte rugăciunile şi binele făcut de necredincioşi.

sursa: „Cartea rugaciunii”, Liga Islamica si Culturala din Romania

Soucre Link

Views: 1

0Shares