Raiul

Omar Suleyman Al-Ashqar   Raiul este extraordinara recompensă pe care Allah Atotputernicul a pregătit-o pentru cei pe care îi iubeşte (awliyya’) şi pentru cei care I se supun. Raiul reprezintă bucuria şi plăcerea perfectă; nimic nu îi lipseşte şi nimic nu îi poate deranja puritatea. Ceea ce Allah şi Trimisul Său (Pacea şi binecuvântarea lui […]

Omar Suleyman Al-Ashqar

Raiul este extraordinara recompensă pe care Allah Atotputernicul a pregătit-o pentru cei pe care îi iubeşte (awliyya’) şi pentru cei care I se supun. Raiul reprezintă bucuria şi plăcerea perfectă; nimic nu îi lipseşte şi nimic nu îi poate deranja puritatea. Ceea ce Allah şi Trimisul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-au spus despre el ne uimeşte întrun mod plăcut, căci minţile noastre nu sunt capabile să înţeleagă măreţia acestor binecuvântări.

Ascultaţi cuvintele lui Allah din acest hadis qudsi [hadis sacru; cuvintele lui Allah relatate de Trimis (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)]: „Am pregătit pentru supuşii Mei dreptcredincioşi ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit şi ceea ce nimănui nu i-a trecut prin minte“. Apoi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Recitaţi dacă doriţi: «Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept răsplată pentru ceea ce au săvârşit.» (Coran 32: 17)“.

Bucuriile Raiului sunt mult mai mari decât plăcerile acestei lumi, care pălesc în comparaţie cu acestea. Bukhari relatează de la Sahl ibn Sa’d as-Sa’idiy (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un loc din Rai de dimensiunea unui bici este mai bun decât lumea aceasta şi tot ceea ce este în ea“.

Primirea în Rai şi salvarea din calea Focului sunt, conform dorinţei şi judecăţii lui Allah, o mare victorie şi un succes imens, aşa cum El Însuşi spune:

„Cel care va fi îndepărtat de Foc şi adus în Rai va fi izbânditor. Viaţa aceasta nu este decât plăcere amăgitoare“ (Coran 3: 185);

„Allah le-a promis dreptcredincioşilor şi dreptcredincioaselor Grădini pe sub care curg pâraie, în care vor avea sălaş veşnic şi cămine bune în grădinile Edenului. Însă mulţumirea lui Allah este şi mai mare; aceasta este o izbândă nemărginită.“ (Coran 9: 72);

„…iar acela care este supus lui Allah şi Trimisului Său, pe acela îl va face [Allah] să intre în Grădini pe sub care curg pâraie, pentru a rămâne veşnic în ele, iar aceasta este mare izbândă“ (Coran 4: 13).

Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

Soucre Link

Views: 1

0Shares