Relatare despre Ziua Învierii

    Afirmaţia lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul: „…în Ziua Învierii întreg Pământul va fi [în] Pumnul Său”   Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah spunând: «Allah va apuca întregul Pământ (planeta) şi cerurile vor fi adunate în dreapta Sa. Apoi, El va spune: ´Eu […]

Afirmaţia lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul: „…în Ziua Învierii întreg Pământul va fi [în] Pumnul Său”

Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah spunând: «Allah va apuca întregul Pământ (planeta) şi cerurile vor fi adunate în dreapta Sa. Apoi, El va spune: ´Eu sunt Regele. Unde sunt monarhii pământului?´»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.

Conform crezului islamic, Allah Atotputernicul şi Gloriosul este Unic în Numele şi Atributele Sale. Aceste atribute nu pot fi înţelese de mintea umană; de exemplu, în acest hadis, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că Allah Atotputernicul şi Gloriosul va ţine Pământul şi va aduna cerurile în mâna Lui dreaptă. Întrucât credem că Allah Gloriosul este Atotputernic, Atoateştiutor, Cel care Aude totul şi că Puterile Lui sunt nenumărabile şi dincolo de orice cuantificare, trebuie să credem că El ţine, în Ziua Învierii, pământul şi cerurile aşa cum a menţionat Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

 Întrebare pusă în Ziua Învierii în legătură cu plăcerea lumească

Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Primul dintre lucrurile de care un supus va fi întrebat în Ziua Judecăţii va fi cel legat de binecuvântările date de Allah. I se va spune: «Nu ţi-am dat Noi un corp sănătos şi nu te-am săturat cu apă rece?»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Tirmidhi.

Pentru a aprecia o asemenea băutură, imaginează-ţi cum se simte un bărbat sănătos, foarte însetat, în clipa în care găseşte apă!

sursa: Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

Soucre Link

Visits: 1

0Shares