Rugile sunt ascultate

  Noi, musulmanii, ne prosternăm în rugăciuni lui Allah de cinci ori pe zi şi IL invocăm după fiecare dintre acestea. Atunci când facem du’a, ne aşteptăm ca acestea să ne fie acceptate. Însă, uneori, unii oamenii se pot simţi trişti sau supăraţi şi aleg să nu se mai roage, uitând că semnul unui adevărat […]

Noi, musulmanii, ne prosternăm în rugăciuni lui Allah de cinci ori pe zi şi IL invocăm după fiecare dintre acestea. Atunci când facem du’a, ne aşteptăm ca acestea să ne fie acceptate. Însă, uneori, unii oamenii se pot simţi trişti sau supăraţi şi aleg să nu se mai roage, uitând că semnul unui adevărat credincios este acela că el cere de la Allah, face suplicaţii pentru orice problemă pe care o are.

Ar trebui să ne punem mereu în minte câteva lucruri esenţiale:

  •     Allah este lângă noi întotdeauna. În Coranul cel Glorios ni se spune:

  „Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi răspundă şi să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziţi.” [Surat Al-Baqara, 2:186]

  •       Allah ne aude întotdeauna. Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

     Eu sunt (pentru robul Meu) aşa cum gândeşte el despre Mine că sunt, şi Eu sunt cu el dacă M-a pomenit, şi dacă M-a pomenit în sinea lui, l-am pomenit în Sinea Mea, şi dacă M-a pomenit într-o adunare (de oameni), îl voi pomeni într-o adunare mai bună decât aceast .” [Bukhari şi Muslim]

Ruga unei persoane va primi răspuns atâta timp cât aceasta nu este făcută pe grabă. Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

     «Suplicaţia unei persoane va fi acceptată atâta timp cât suplicaţia nu se referă la un păcat sau la ruperea legăturilor de familie, atâta timp cât persoana nu devine grăbită.» Oamenii l-au întrebat: «O, Mesgaer al lui Allah, cum ar putea o persoană să devină grăbită?»  El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «O persoană care spune: „M-am rugat şi m-am rugat, însă nu am observat ca ruga (dua) mea să fie acceptată.” este grăbită, deoarece a pierdut interesul şi a abandonat suplicaţia sa.»[Muslim]

  •      Trei rugi nu vor fi respinse. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

     „Trei (sunt cei) ale căror rugi nu sunt respinse: cel care ţine Post până ce încheie Postul său, un conducător drept şi cel care este nedreptăţit. Pe acestea (nrugile) le ridică Allah deasupra norilor şi descchide pentru ele porţile cerului şi spune Stăpânitorul: «Jur pe Măreţia Mea că te voi face izbânditoare, chiar şi dacă după un timp.»” [Tirmidhi]

sursa: frumusețea Islamului

Soucre Link

Visits: 1

0Shares