Șoaptele Diavolului

  Șoaptele Diavolului    Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Urmaşii tăi vor rămâne încă întrebându-se: ´Ce este aceasta? Ce este aceasta?´, până când vor spune: ´Allah a făcut creaţia, […]

Șoaptele Diavolului

Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Urmaşii tăi vor rămâne încă întrebându-se: ´Ce este aceasta? Ce este aceasta?´, până când vor spune: ´Allah a făcut creaţia, dar atunci cine L-a creat pe Allah?»”. Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.

Diavolul are un rol important în a-i face pe oameni să îşi pună astfel de întrebări despre Allah Atotputernicul şi Gloriosul. Înainte de a ne apleca asupra unor asemenea întrebări inspirate de diavol, la care nimeni nu poate răspunde, trebuie să ne punem o întrebare: „Ştim totul despre creaţii ca să întrebăm despre Creator?”. Creatura nu poate şti niciodată cum să răspundă la o asemenea întrebare despre Allah Atotputernicul şi Gloriosul. Allah ne-a creat pe noi, iar existenţa lui Allah este evidentă pentru noi toţi. El există prin Sine Însuşi, în totalitate; întrebarea „Cum?” – referitoare la acest aspect – este dincolo de capacitatea de înţelegere a minţii umane, deci este o întrebare absurdă, însă scopul diavolului este de a duce oamenii în rătăcire. Dacă vei avea parte de asemenea şoapte din partea diavolului, Îl poţi ruga pe Allah Atotputernicul şi Gloriosul să te protejeze şi poţi spune: „Cred în Allah şi în Profetul Lui”.

Sursa: IslamulAzi

Soucre Link

Hits: 2

0Shares