Stiinta lui Allah

  Ştiinţa lui Allah Preaînaltul este completă, El este Atoateştiutorul. Această caracteristică este pomenită în mai multe capitole din Quran. Iată câteva dintre ele: Şi la El sunt cheile necunoscutului şi nu le ştie decât numai El. Şi El cunoaşte ceea ce este pe uscat şi ceea ce este pe mare. Şi nu cade nici […]

Ştiinţa lui Allah Preaînaltul este completă, El este Atoateştiutorul. Această caracteristică este pomenită în mai multe capitole din Quran. Iată câteva dintre ele:

Şi la El sunt cheile necunoscutului şi nu le ştie decât numai El. Şi El cunoaşte ceea ce este pe uscat şi ceea ce este pe mare. Şi nu cade nici o frunză fără ca El să o ştie. Şi nu există bob în întunericurile pământului, nimic proaspăt şi nimic uscat, fără ca ele să fie insemnate într-o Carte Limpede. (Al-An’am 6:59)

Şi nu este vieţuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah. El ştie locul ei de sălaş şi locul ei în care va muri. Totul este într-o Carte Desluşită. (Hud 6)

El ştie ce intră în pământ şi ce iese din el, ce coboară din cer şi ce se suie la el. (Saba 2)

Spune:” De veţi ţine ascuns ceea ce se află în piepturile voastre sau de veţi da pe faţă acestea, Allah le ştie. El ştie tot ce se află în ceruri şi tot ceea ce se află pe pământ. Şi Allah asupra tuturor lucrurilor are putere. (Aal ‘Imran 3:29)
Allah ştie ce poartă fiecare femeie în pântece şi ceea ce lipseşte sau ceea ce este prea mult în pântece şi tot lucrul are la El măsură. Ştiutorul celor ascunse şi al celor vizibile, Cel Mare, Cel Preaînalt! Pentru El sunt egali acela dintre voi care ţine ascuns cuvântul Său şi acela care îl rosteşte cu glas tare, acela care stă ascuns în timpul nopţii şi acela care se arată în ziua mare. (Ar-R’ad 8-10)

Tu nu vei fi în nici o împrejurare, nu vei recita nici un fragment din Quran şi voi nu veţi împlini nici o faptă fără ca Noi să fim martori în clipa în care o săvârşiţi. Domnului tău nu-I va scăpa nici cât greutatea unui fir de colb- nici de pe pământ, nici din cer- nici cât o greutate mai mică şi nici mai mare, fără ca acestea să fie înscrise într-o Carte Limpede. (Yunus 61)

“Tot ceea ce îţi imaginezi în legătură cu trăsăturile lui Allah, Allah este diferit faţă de imaginaţia ta. Nu este nimic asemenea lui Allah Preaînaltul”

Sursa: islamulazi.ro/forum

Soucre Link

Views: 1

0Shares